In de pers

12 February 2016

Gazet van Antwerpen - FOKUS:'Provincie vol troeven’In samenwerking met Luk Lemmens & Ludwig Caluwé Eerste gedeputeerde en gedeputeerde Provincie Antwerpen

De Provincie Antwerpen is zoveel meer dan haar wereldbefaamde hoofdstad. Ze is de grootste provincie van Vlaanderen en wordt gekenmerkt door een rijke verscheidenheid aan troeven. Ze biedt heel wat mogelijkheden voor een smeltkroes van 1,8 miljoen inwoners, van Kempenaren en Maneblussers tot Sinjoren.

De provincie Antwerpen is een veelzijdig gebied waar we wonen, werken, sporten en ons ontspannen. Tussen al die activiteiten hoort een leefbaar evenwicht te zijn. Een evenwicht tussen economie en ecologie, tussen innovatie en duurzaamheid. Daaraan werkt het provinciebestuur, zonder de samenwerking met bestuurlijke partners en het middenveld te ontzien.

Juiste aanpak

We zoeken bovenlokale oplossingen op maat en spelen in op noden en behoeften die zich zowel in verstedelijkt als landelijk gebied ontwikkelen. We zoeken antwoorden voor maatschappelijke problemen en uitdagingen, waarvoor een diverse en gerichte aanpak nodig is.

Ordenen van open ruimte

Een van die uitdagingen is de ruimtelijke ordening. Volgens de Vlaamse Bouwmeester zal het Vlaamse woonareaal tegen 2030 gestegen zijn met 330.000 eenheden en tegen 2050 met 1.000.000. Het is dus noodzakelijk fundamentele keuzes te maken met aandacht voor verdichting en inbreiding om de kostbare open ruimte te beschermen.

Het is noodzakelijk keuzes te maken met aandacht voor verdichting en inbreiding om de kostbare open ruimte te beschermen

Fietsostrades

Daarom maakt het provinciebestuur ook werk van een alternatieve mobiliteit. Het fietsostradenetwerk wordt nog verder ontwikkeld. Op dit moment telt het Antwerpse Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk al 23 fietsostrades. Dankzij dit hoogwaardig alternatief voor de wagen, wordt de fiets gepromoot als vervoersmiddel bij uitstek voor school- en woon-werk verplaatsingen.

Topeconomie

De provincie Antwerpen is bovendien een economische topregio, centraal gelegen in de EU. Anticiperen op de evolutie van de chemische sector naar een groene chemie, de evolutie van de detailhandel en de verduurzaming van de bouwsector is voor de Antwerpse economie van groot belang. Daarom wordt er gefocust op innovatief clusterbeleid en op doelgerichte samenwerkingen tussen grote en kleine industriële spelers, kennisinstellingen en andere actoren.

Landbouw

Daarnaast heeft ook de landbouw voldoende ruimte nodig. 42 procent van de provincie Antwerpen bestaat uit land- en tuinbouwareaal. De land- en tuinbouw beschouwen we als de eerste schakel van het zogenaamde agrocomplex. Daarmee zetten we in op het geheel van leveranciers, verwerkende industrie en handel.

Ontspanning

Recreatiegebied is ook een van onze prioriteiten. We proberen groen te verzoenen met recreatie, sport en toerisme. Daarbij draagt de provincie bij aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving met oog voor duurzaamheid en biodiversiteit. Iedereen kan in onze provincie betaalbaar en dicht bij huis genieten van de provinciale domeinen als de Schorre, het Zilvermeer en het Rivierenhof.

Recreatiegebied is ook een van onze prioriteiten. We proberen groen te verzoenen met recreatie, sport en toerisme.

Voor ieder wat wils

Het aanbod voor de inwoners van onze provincie is uitgebreid. Naar de toekomst toe mikken we verder op de leefbaarheid van onze provincie. Daarom blijven we inzetten op economie, landbouw, mobiliteit, ruimtelijke ordening en leefmilieu. Je mag gerust zijn, de provincie werkt voor jou!