In de pers

12 June 2019

Gazet van Antwerpen: “Er moeten meer volkstuintjes en stadsboerderijen komen”

Op initiatief van de provincie Antwerpen heeft de Universiteit Antwerpen de 'Keuzewijzer Eetbaar Groen' ontwikkeld. Met dit handig instrument wil de provincie gemeenten en steden begeleiden en aanmoedigen om projecten zoals volkstuintjes, een daktuin of plukweide te realiseren. In vier gemeenten, waaronder Schelle, wordt een proefproject opgestart.

“De groene ruimte wordt in bebouwde gebieden steeds schaarser. Daarom willen we onze inwoners en lokale besturen stimuleren om initiatieven te nemen. Maar we willen dat ze verder gaan dan de klassieke vergroening en hebben daarom de focus gelegd op 'eetbaar groen'. Dat zorgt voor dubbele winst. Naast de vergroening is ook de voedselproductie een meerwaarde”, zegt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé.

“Er zijn veel meer mogelijkheden dan je verwacht, zelfs met een beperkte ruimte”, gaat hij verder. “Bij de opmaak van de Keuzewijzer stonden we versteld van het ruime palet aan mogelijkheden. In totaal zijn er tien verschillende vormen afgebakend van een dak-of geveltuin, een tuinstraat, een volkstuin, een plukweide tot een stadsboerderij. Er zit veel potentieel in eetbaar groen, maar je moet de kansen zien.”

Landbouwgemeente

De Keuzewijzer moet de gemeenten en steden daarbij helpen. “In de eerste fase wordt de beschikbare groene ruimte in kaart gebracht en wordt een locatieplan opgemaakt. Daarna wordt aan de hand van de keuzewijzer op zoek gegaan naar de meest geschikte en haalbare vorm van eetbaar groen. Naargelang de beschikbare ruimte en doelstellingen van de gemeente, want naast het puur economische zijn er ook sociale, educatieve en ecologische aspecten. Initiatieven als deze versterken de sociale cohesie en dragen, hoe klein ook, een steentje bij aan het klimaat. De laatste stap is de uitwerking van een concreet project”, vertelt Marlies Caeyers, adviseur landbouw van de provincie Antwerpen.

Dat de Keuzewijzer in Schelle werd voorgesteld, is niet toevallig. In de Rupelgemeente lopen al een tijdje initiatieven rond eetbaar groen, waaronder de volkstuin Aerdborg en de Plukboerderij. “Van oudsher zijn we een landbouwgemeente en niettegenstaande we tot het grootstedelijk gebied behoren, hebben we in vergelijking met omringende gemeenten toch nog relatief veel open ruimte kunnen vrijwaren. De 75 percelen van de volkstuintjes zijn allemaal bezet en er is zelfs een wachtlijst. We hebben nog extra gronden klaarliggen om dit initiatief uit te breiden, maar we springen graag ook mee op de kar om na te gaan waar er nog kansen in andere vormen van eetbaar groen liggen”, verklaart burgemeester Rob Mennes (CD&V).

Geïnteresseerde steden en gemeenten kunnen contact opnemen met de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de provincie, 03.240.58.00, landbouw@provincieantwerpen.be, www.provincieantwerpen.be

Bart Roggeman