In de pers

22 March 2017

Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad: Winkelarme zones, minder supermarkten

De stadsregio Turnhout wil een aantrekkelijke winkelregio zijn. Daarom stippelen de vier gemeenten, met de hulp van de provincie, een gemeen-schappelijke visie uit. Samen bepalen ze waar welke vormen van handel welkom zijn.

Net als elders in Vlaanderen kampen de vier gemeenten van de stadsregio - Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar - met een stijgende leegstand van handelspanden. Maar uit de analyse die de provincie maakte, blijkt ook dat de stadsregio een coherent handelsgeheel is. 96% doet zijn dagelijkse inkopen in de stadsregio, vier op de vijf gezinnen blijven ook voor de andere aankopen in de stadsregio, hoewel Antwerpen, Wijnegem en zelfs Nederland niet veraf zijn. “De stadsregio heeft een hele hoge klantentrouw”, zegt provinciaal detailhandelcoach Ben Op de Beeck.

Toch zijn er ook problemen. 27 van de 184 voedingswinkels zijn supermarkten,
maar die staan wel voor drie kwart van de winkeloppervlakte. Meer supermarkten trekken niet meer kopers aan, de markt is verzadigd. Daarnaast is er het fenomeen van de baanwinkelconcentraties, die een duidelijk negatieve invloed hebben op de handel in de kernen, waar steeds meer winkels leegstaan.

Primeur

De gemeentebesturen van de stadsregio hebben op basis van die analyse een gezamenlijke detailhandelvisie uitgewerkt. “Dat vier gemeenten dit gezamenlijk doen, is een primeur voor de provincie”, weet gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V). De visie omvat vier uitdagingen: het overaanbod aan supermarkten aanpakken, de ontwikkeling van baanwinkelconcentraties vermijden, een locatiebeleid voor specifieke handel en een beleid op maat voor de kernwinkelgebieden en kleine kernen.

Turnhout heeft zijn kernwinkelgebied al afgebakend, de andere gemeenten volgen dat voorbeeld. Binnen de stadsregio spreken de vier gemeenten gezamenlijk af waar ze nog wel handel willen en waar niet, welke vormen van handel waar thuishoren.
De stadsregio staat voor een stevige uitdaging, vooral omdat ze met beslissingen
uit het verleden rekening moet houden. De N12 wordt een winkelarme zone... nadat Delhaize is verhuisd.

“Dat hebben we de bewoners in de buurt beloofd”, zegt de Vosselaarse burgemeester Josée Heykants (CD&V). “We moeten de netto-oppervlakte van de warenhuizen in bedwang houden”, beseft de Oud-Turnhoutse schepen van Economie Hans Van de Laer (CD&V), die vorige week nog met het Agentschap Wegen en Verkeer heeft gesproken om na te gaan hoe de toegenomen mobiliteitsproblemen bij de nieuwe Albert Heijn in Zwaneven kunnen worden aangepakt.

Goede wil

Maar de goede wil is er. Beerse trekt 25.000 euro uit voor een kernversterkend beleid, de Turnhoutse schepen voor Lokale Economie Luc Hermans (CD&V) verdedigt niet alleen de soms omstreden promotaks, maar wil ook op zoek naar financiële stimuli voor gevelrenovatie en wonen boven winkels. “Dat hebben we ooit eerder zonder veel succes geprobeerd, maar ondertussen zijn de gouden tijden van de verhuur van winkels voorbij en volstaat het voor de vennootschappen niet meer om de benedenverdiepingen te verhuren. Hier ligt dus een belangrijke uitdaging.”

Guy Van Nieuwenhuysen