In de pers

17 March 2016

Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad: Vzw Kievitsnest wil zelf bod op Dominicanensite doen

Tot 16 mei kan onder gesloten omslag geboden worden op het voormalige Dominicanenklooster en de kerk in de Ploeg- en Provinciestraat. De provincie verkoopt het complex en stelt de realisatie van een sociaal-cultureel project als voorwaarde. De vzw Kievitsnest zoekt partners om het complex te kopen.

De provincieraad stemde eind 2014 in met de verkoop van het klooster en de kerk. Om de verkoop te begeleiden, doet de provincie een beroep op de gespecialiseerde vzw Fed-net. De startprijs werd vastgelegd op 3,6 miljoen euro.

Het complex staat sinds 19 januari vorig jaar te koop op www.fed-net.be. Sinds 15 maart kan er een bod worden uitgebracht.
“Meerdere kandidaten hebben vrij concrete voorstellen. Sommigen hebben duidelijk gemaakt dat ze voor een bepaalde prijs willen kopen”, zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V), die bevoegd is voor provinciaal patrimonium.
De deputatie heeft daarom Fed-net gevraagd om de procedure in gang te zetten. “Onder gesloten omslag kan een bod worden gedaan. Het gaat niet om een publiek bod”, zegt Caluwé.
De procedure loopt twee maanden, tot half mei. “Iedereen die ooit belangstelling heeft getoond, zal worden aangeschreven”, zegt de gedeputeerde. Geïnteresseerde kopers moeten voldoen aan enkele voorwaarden.
Zo moeten het klooster en de kerk gebruikt worden voor de realisatie van een socio-cultureel project waarbij de tuin overdag toegankelijk moet zijn voor de buurt. Ook de buurt moet betrokken worden bij de realisatie van een nieuw project en er moeten ook woon- of verblijfplaatsen komen.

De verkoopsvoorwaarden van het klooster en de kerk werden vastgelegd in samenspraak met de vzw Kievitsnest en buurtvereniging De Ploeg. “In dit dossier vertegenwoordigen wij de buurt. Dat is ook zo aangegeven door de Dominicanen en de districten Antwerpen en Borgerhout. In principe kan dus geen enkel bod worden gedaan zonder dat wij erbij betrokken zijn. Geïnteresseerden doen er goed aan ons te contacteren om te weten wat die buurtbetrokkenheid juist inhoudt”, zegt Benjamin De Bruyn, voorzitter van vzw Kievitsnest.
Bod met geld van investeerders

Kievitsnest, dat buurtwerking deed in de nu gesloten kerk, is volgens hem geïnteresseerd om zelf een bod te doen. “We gaan op zoek naar partners die het voortouw kunnen nemen in de aankoop en die ons erbij betrekken.”
“Om het even wie die geïnteresseerd is, mag contact met ons opnemen om samen aan een bod te werken”, zegt De Bruyn. Het geld zou moeten komen van externe investeerders.
Benjamin De Bruyn zegt al telefoons te hebben gekregen van geïnteresseerden. “Van mensen die een ruimte zoeken tot geïnteresseerden die zich wilden informeren. Als het provinciebestuur de buurtbetrokkenheid ernstig opvat, kan het moeilijk anders dan dat Kievitsnest deel uitmaakt van het toekomstig project.”

Eerder stelde De Bruyn voor om van de site een integratiecentrum te maken waar bewoning, opleidingen en cultuur zouden verenigd worden.
“De provincieraad kan beslissen om een bod te aanvaarden dat onder 3,6 miljoen euro ligt”, zegt Caluwé. Dat bedrag is gebaseerd op een schatting. Over het bod dat Kievitsnest zou willen doen, wil hij geen commentaar kwijt. PETER SIMOENS