In de pers

23 June 2016

Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad: Kerk en klooster in Provincie- en Ploegstraat worden sociale woningen

De oude Dominicanenkerk en het bijhorende klooster in de Provinciestraat zijn opgekocht door De Ideale Woning. Er komen onder meer sociale woningen, woonprojecten voor senioren en er wordt overlegd met de buurt voor de verdere invulling.

De verkoop van de kerk en het klooster in de Ploegstraat en de Provinciestraat wordt vanavond op de provincieraad officieel afgerond, maar de deputatie van de Provincie Antwerpen koos al voor sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. “De koper moest aan vier criteria voldoen: de tuin op de site moet overdag open zijn voor de buurt, er moet een sociaal-cultureel project komen, de buurt moet betrokken worden bij de realisatie van het project en er dienen woon- en verblijfplaatsen te komen”, zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V). “De Ideale Woning voldoet aan alle eisen en bracht met 1,5 miljoen euro het hoogste bod uit drie biedingen uit.”

De Ideale Woning legt bij de invulling van de site vooral de nadruk op sociale woningen. “Er komen tien tot twaalf sociale wooneenheden aan de kerk. Nog tien woningen vormen in samenwerkingen met Abbeyfield een woonproject voor senioren onder de formule van zelfstandig samenwonen. De senioren wonen individueel, maar er zijn uitgebreide gemeenschappelijke faciliteiten. Daarnaast worden ook twee kunstenaarswoningen met atelierruimte ingericht in samenwerking met Studio Art”, klinkt het bij Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning.

Samentuin?

Op welke manier de tuin en de ruimte in de kerk worden ingevuld, wil De Ideale Woning in samenspraak met de buurt beslissen. “Een van de criteria voor verkoop was inspraak van de buurt. Daarom richten we vanaf de verkoop officieel is bevestigd een stuurgroep op met de buurtbewoners en de provincie. We zullen informatie inwinnen hoever we juist kunnen gaan bij de herbestemming van de site en welke evenementen er mogelijk zijn in de kerk. Voor de tuin denken we aan een samentuin voor de buurt, als daar voldoende draagkracht voor is. Met ons project zullen we investeren in de leefbaarheid van de buurt om er zo een win-win situatie voor alle partijen van te maken.”

Kievitsnest haalde het net niet

Een tweede bieder die het met een bod van 1,365 miljoen euro net niet gehaald heeft, kwam van Roots Real Estate (RRE) in samenspraak met vzw Kievitsnest, dat jarenlang de buurtwerking in de kerk op zich nam en er laagdrempelige evenementen organiseerde.
“Wij zijn allerminst opgezet met de keuze van de deputatie. De deputatie maakt een beslissing die niet gedragen wordt door de buurt en zelfs juridisch bedenkelijk is. Zo wil De Ideale Woning delen van de buurttuin voor privégebruik van de sociale woningen inrichten, terwijl in een van de criteria staat dat de tuin toegankelijk moet blijven voor de buurt”, zegt Benjamin De Bruyn van Kievitsnest. “Ook zouden er woningen komen op het gelijkvloers. Eerder sprak de buurt zich daar al tegen uit. De deputatie heeft ondanks eerdere beloften geen rekening gehouden met de kwaliteit van de ingediende projecten en de gestelde eisen. Samen met de buurt zal vzw Kievitsnest de plannen van De Ideale Woning nauwgezet opvolgen en overwegen we ook om juridische hulp in te roepen om de beslissing van de provincie alsnog bij te sturen.”

ELIEN VAN WYNSBERGHE