In de pers

7 March 2018

Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad: “Bloeiende detailhandel is meerwaarde voor burgers”

De gemeente Niel wil werk maken van een stevige toekomstvisie voor haar detailhandel en schakelt daarvoor de provincie Antwerpen in. Er wordt onder meer onderzocht op welke plaats een winkel het best kan renderen. Dinsdagvoormiddag vond er in het gemeentehuis een uiteenzetting plaats.

De detailhandel in Niel kan beter. De winkels die er zijn, kun je bestempelen als gevestigde waarden. De uitbaters verdienen er hun brood, maar detailwinkels verdwijnen hoe langer hoe meer en er komen geen nieuwe bij. “Sinds 2014 kunnen steden en gemeenten voor een onderzoek een beroep doen op detailhandelscoaches van de provincie Antwerpen”, licht gedeputeerde voor Economie, Ludwig Caluwé toe. “Al bijna de helft van de steden en gemeenten uit de provincie gingen ons voor. Het is in de eerste plaats van belang te weten waar de inwoners van Niel concreet gaan winkelen. Hoe evolueert de detailhandel vandaag en waar maakt die het meeste kans op lange termijn? De detailhandelscoaches van de provincie Antwerpen hebben de nodige info en de bijhorende expertise in huis om op die vragen een antwoord te bieden.”

Stuurgroep

Bart Van der Velde, schepen van Financiën en Mobiliteit, verstrekte verdere uitleg. “Zou de ene of andere winkel niet beter passen in op een andere locatie in de gemeente? Dit zal allemaal door de coaches worden onderzocht”, aldus Van der Velde. “Vooreerst zal een stuurgroep worden opgericht, waarin burgemeester Tom De Vries, schepen Tom Caluwaerts, de voorzitster van de Nielse middenstandsraad Helena Koeck, de afgevaardigde van het traject Cederic Genot en ikzelf zullen zetelen. Samen met de coaches wordt een studie uitgewerkt. We proberen binnen een periode van 25 dagen alles op punt te zetten.”

“Het is belangrijk om bij dit onderzoek het gemeentebestuur en de handelaars te betrekken. Daarom is het interessant dat de voorzitster van de middenstandsraad deel uitmaakt van de stuurgroep”, benadrukken de twee coaches, Ben op de Beeck en Erik Lejeune.

Burgemeester Tom De Vries (Open Vld) kijkt alvast uit naar de resultaten van het traject. “De detailhandel is belangrijk voor de leefbaarheid en uitstraling van de gemeente”, benadrukt de burgemeester. “Het geeft een ziel aan de gemeente. Het brengt mensen op straat en creëert gezelligheid. Kortom, een bloeiende detailhandel is zowel voor de economie, burgers en gemeente een meerwaarde. Vandaar dat het gemeentebestuur als taak heeft deze detailhandel te stimuleren.”

Paul van Roy