In de pers

14 July 2018

Gazet van Antwerpen en De Standaard: ‘Groen, voedselproductie, gezondheid en ontmoetingen op één lapje grond’ 

Volkstuinen, samentuintjes en pluktuinen: ook in de stad hoort landbouw thuis. De provincie gaf de Universiteit Antwerpen opdracht om de mogelijkheden voor stadslandbouw in kaart te brengen. Volkstuinen, samentuintjes en pluktuinen: ook in de stad hoort landbouw thuis. De provincie gaf de Universiteit Antwerpen opdracht om de mogelijkheden voor stadslandbouw in kaart te brengen.

"De meerwaarde van stadslandbouw valt moeilijk te overschatten" zegt onderzoeker Thomas Kuyper van de Universiteit Antwerpen. "Stadslandbouw, dat betekent groen, voedselproductie, ontspanning, gezondheid, educatie, bescherming van open ruimte, biodiversiteit en ontmoetingen. Op sociaal, ecologisch en economisch vlak haal je er voordelen uit", legt hij uit. "Bovendien toont onderzoek aan dat gemeenschapstuinen in steden meer CO 2 opnemen en beter beschermen tegen overstromingen dan de bossen en graslanden rond de stad." 

Plaats vinden

De vraag is groot, maar de beschikbare ruimte is schaars en staat onder druk. "Antwerpen is een erg verharde stad. We moeten systematisch op zoek naar plaatsen die we kunnen ontharden", zegt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw (CD&V). "Als een stad sociale, ecologische en economische verhalen kan samenbrengen op één stuk grond, dan kan ze op die beperkte ruimte een grote meerwaarde realiseren." Toch weten lokale besturen vaak niet hoe ze met stadslandbouw moeten beginnen. "Want stadslandbouw kent vele vormen en elke ruimte vraagt een andere aanpak", zegt Caluwé. Bij de invulling van publieke ruimtes wordt vaak alleen gedacht aan siergroen. "Terwijl het ook mogelijk is om eetbaar groen te voorzien." 

Buurt betrekken

De provincie Antwerpen vroeg daarom aan de Universiteit Antwerpen om de kansen voor stadslandbouw in Antwerpen in kaart te brengen. Dat is wat onderzoeker Thomas Kuyper nu doet. Het resultaat wordt een leidraad waarmee steden en gemeenten aan de slag kunnen. "Een stappenplan", legt Kuyper uit. "Welke invulling moet een bepaalde ruimte krijgen? Afhankelijk daarvan breng je de juiste mensen bij elkaar en kijk je hoe je de buurt erbij kan betrekken. Lokale besturen moeten grond aanbieden, begeleiding organiseren en subsidies voorzien." 

Provinciehuis

Het provinciebestuur geeft het goede voorbeeld. Rond het nieuwe provinciehuis in de Koningin Elisabethlei komt een groene long van 23.000 vierkante meter die publiek toegankelijk is.

"We bekijken of een gedeelte van die tuin kan worden gebruikt voor stadslandbouw. En waarom daarbij het stappenplan niet gebruiken dat de Universiteit Antwerpen aan het uitwerken is?" De provincie bekijkt ook waar in Antwerpen mogelijkheden zijn tot stadslandbouw. "Als provincie zijn we eigenaar van heel wat gronden," besluit Ludwig Caluwé.