In de pers

9 December 2015

Gazet van Antwerpen: Begroting - Provincie blijft in jaar vóór hervorming investeren

De deputatie heeft een begroting 2016 in evenwicht ingediend ondanks een maatregel van de Vlaamse regering die 5 miljoen euro kost. Bij het personeel wordt niet extra bespaard en de belastingen stijgen niet.

”Ondanks de besparingen die we hebben moeten doen en de bestuurlijke hervorming die eraan komt, doen we het goed. De meerjarenplanning is ambitieus en in evenwicht”, zegt eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).

Dat de provincie vanaf 2017 persoonsgebonden bevoegdheden als welzijn, jeugd, sport en cultuur verliest, heeft volgens gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) nog geen effect op de begroting van volgend jaar.

”De begroting is in evenwicht ondanks het feit dat de Vlaamse regering de eerder besliste compensatie voor de belastingvrijstelling voor investeringen in mate­rieel en outillering heeft geschrapt”, zegt Caluwé. Via de opcentiemen beïnvloedt dat de ontvangsten van de provincies.
Kris Merckx (PVDA) stelde dinsdag in de provincieraad dat de provincie daardoor 5,8 miljoen euro moest besparen, maar Caluwé spreekt over 5 miljoen. “Vlaanderen berekent de maatregel op 5,8 miljoen, maar dat is overdreven.”
”Om dat te compenseren, hebben we geen drastische maatregelen moeten nemen”, zegt de gedeputeerde. “In het budget was nog ruimte en vorig jaar hielden we rekening met inflatie die zich uiteindelijk niet heeft voorgedaan.”
Daardoor is er voor personeelsbeleid een marge van 900.000 euro op de oorspronkelijke meerjarenplanning. “We hebben het personeelsbudget onder controle. Volgend jaar komen er geen besparingen op personeel”, verzekert bevoegd gedeputeerde Bruno Pee­ters (N-VA).
Zeven grote investeringen
Volgens Caluwé is het wel mogelijk dat enkele investeringen in de Arenberg zullen wegvallen.
De provincie heeft naast de bouw van het nieuw provinciehuis voor 2016 zeven grote investeringen op stapel staan. Het gaat onder meer over de renovatie van De Warande in Turnhout. Daardoor zal de eerste podiumzaal dicht zijn tussen 1 augustus 2016 en 31 augustus 2018.
Volgend jaar start de bouw van de nieuwe campus voor de Sint-Godelieveschool in Deurne. De renovatie van sporthal De Nekker in Mechelen, waarin 2 miljoen euro wordt geïnvesteerd, moet in oktober volgend jaar klaar zijn en sportcentrum Peerdsbos in Brasschaat wordt uitgebouwd tot een G-sportcentrum, aldus Peeters.
Ook de fietsostrades Antwerpen-Essen, Herentals-Balen en Antwerpen-Lier zijn een prioriteit voor de provincie, zegt Lemmens.
In 2016 maakt de provincie ook middelen vrij voor een nieuwe parking voor recreatiedomein De Schorre in Boom, zwembad Nekkerpool in Mechelen, de restauratie van het Van Geertenhof in Kalmthout en een nieuw dienstgebouw voor groendomein De Averegten in Heist-op-den-Berg.
Volgend jaar begint de renovatie van het gebouw op de Suikerrui waar het nieuwe Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant komt.
In 2016 start ook de voorbereiding voor de uitbreiding voor de vaste collectie van het Mode­Museum, zegt Lemmens. Momenteel moet dat tijdelijk dicht bij het opzetten van een tentoonstelling. De gedeputeerde kondigt ook een prestigieuze expo in het ModeMuseum aan over kunstenaar Rik Wouters. Die tentoonstelling, een samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, opent in het najaar 2016.

Caluwé, ook bevoegd voor economie, kondigt de uitwerking aan van de economische barometer, een onlinetool met bruikbare statistische gegevens. In nog eens vijf gemeenten komen er coaches voor het uitwerken van een beleid rond detailhandel.

Inga Verhaert (sp.a) kondigt duizend extra plaatsen in het provinciaal secundair onderwijs aan tegen 2020-2021. Ze wil duizend leerlingen per jaar in het Talentencentrum in Malle en zet in op inclusieve speelpleinen. “Niet alleen voor mensen met een beperking, ook voor mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn.”

Peter Bellens (CD&V) wil meer studenten naar de zorgsector leiden, inzetten op armoede en eenzaamheid op het platteland. Hij wil van het Gielsbos, dat mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt, een kenniscentrum maken.
”De provincie beheert 75 procent van de onbevaarbare waterlopen na de overdracht”, zegt Rik Röttger (sp.a). Hij gelooft erin dat de provincie als organisatie tegen 2020 klimaatneutraal zal zijn.

peter simoens