In de pers

Vragen voor Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Magda Aelvoet

23 April 2014

Gazet van Antwerpen: Antwerpen is hét trekpaard van de Vlaamse economie

In opdracht van de provincie Antwerpen werkte de Universiteit Antwerpen een handige 'economische barometer' uit. Dat gebruiksinstrument is nu klaar en bevestigt met één muisklik: de provincie Antwerpen is de sterkhouder van de Vlaamse economie.

Reeds vorig jaar vroeg de provincie Antwerpen aan prof Ann Verhetsel van het departement Transport en Ruimtelijke Economie van de UA om een "gebruiksvriendelijk instrument uit te werken dat het mogelijk maakt om met één muisklik een beeld te krijgen van de sociaaleconomische situatie in een gemeente, regio of de volledige provincie". Bedoeling zou zijn daarmee blijvend de economische evolutie in de provincie te meten. Het resultaat werd maandag voorgesteld door gedeputeerde Ludwig Caluwé (Essen).

En wat blijkt? 38 procent van alle investeringen in Vlaanderen en 44 procent van de omzet van de Vlaamse economie is toe te schrijven aan bedrijven met een zetel in de grootste provincie van het land.

De provincie en regionale sociaal- economische overlegcomités (RESOC's) ontwikkelden het instrument samen met de universiteit, waarmee sociaal-economische indicatoren uit verschillende bronnen op een website worden samengebracht. Daarmee kunnen verantwoordelijken hun beleid uitstippelen.

Naast de investerings- en omzetcijfers valt ook de exportgerichtheid op van de provincie Antwerpen: 60 procent van de uitvoerwaarde komt van Antwerpse bedrijven. "Deze cijfers laten het belang zien van de logistieke draaischijf van de haven van Antwerpen en gerelateerde transport- en groothandelsactiviteiten in de bredere regio. Ook de diamantnijverheid en de geïntegreerde chemische cluster in de haven en langs het Albertkanaal dragen bijzonder sterk bij tot dit resultaat." De provincie telt volgens de onderzoekers voornamelijk industriële sectoren die sterk conjunctuurgevoelig zijn.

Op vlak van werkgelegenheid is bijna drie op de tien personen van de potentieel actieve bevolking in Vlaanderen in de provincie Antwerpen gevestigd. Ook wat betreft het aantal jobs is de provincie Antwerpen de grootste. In 2012 waren er 826.833 jobs. Van 2006 tot en met 2012 zijn ongeveer 6,5 procent arbeidsplaatsen bijgekomen, zij het ongelijk verdeeld: +8,1 procent in het gebied van RESOC Mechelen, +7,5 procent in RESOC Kempen en slechts + 5,5 procent in het RESOC Antwerpen. i i www.provant.be/ondernemen/ economie/barometer/

© 2014 Concentra