In de pers

Vragen voor Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Rudy Demotte

30 April 2014

Gazet van Antwerpen: Acties voor handelaars

Herentals, Herenthout: Provincie en gemeenten willen winkels in dorpscentra

In Herenthout krijgen toekomstige handelaars die in het centrum een winkel openen een vestigingspremie van de gemeente. Het is maar een van initiatieven die in Herentals, Grobbendonk en Herenthout op stapel staan om zich als winkelcentrum te profileren.

Meer dan 1000 handelspanden, waarvan 650 winkels, zijn er in Herentals, Herenthout en Grobbendonk (zie kader). De drie gemeenten huren nu samen een detailhandelcoach in. Die luistert naar de naam Ben Op de Beeck. Het is zijn taak om voor de drie gemeenten - de eersten die in de provincie Antwerpen een samenwerkingsverband sluiten om de detailhandel te stimuleren - om de plaatselijke toestand in kaart te brengen en samen met de gemeenten aan een actieplan te werken.

Naar een actieplan

"De detailhandel in Vlaanderen staat immers op een keerpunt", meent député Ludwig Caluwé (CD&V). "In de toekomst zullen er minder kleinere winkels zijn, ze zullen ook meer van locatie wisselen en er zal anders worden gewinkeld.

Denk maar aan de opkomende webwinkels op pop-up stores. Die evolutie werkt leegstand in de hand, maar creëert ook nieuwe kansen voor creatieve ondernemers. " Detailhandelcoach Ben Op de Beeck ziet zijn taak daarin als volgt: "Nu de provincie het totaal aantal handelszaken in kaart heeft gebracht en ook de koopstromen tussen de gemeenten, kunnen we deze cijfers gebruiken bij het uitvoeren van een detailhandelbeleid per gemeente.

Mijn coaching is een deel daarvan. Ik zal de situatie van de gemeente op het terrein verkennen, samen zitten met de schepenen, specialisten raadplegen, workshops organiseren en contacten met de handelaars leggen. In een volgende fase mondt dat uit in een actieplan."

Winkelen in het centrum

Iedere gemeente zet in op zijn eigenheid.

"Herenhout pakt uit met vestigingspremies en wil zijn detailhandel concentreren in het centrum.

We gaan ook snel werk maken van parkeerroutes en we hebben samen met de handelaars een Raad voor Lokale Economie opgericht ", zegt schepen Maurice Helsen (CD&V).

In Grobbendonk willen ze winkelen in het dorpscentrum aantrekkelijker maken voor inwoners én toeristen.

"We gaan in de dorpskernen van Grobbendonk en Bouwel het kernwinkelgebied beter afbakenen", zegt schepen Maarten Wouters (CD&V).

"In Grobbendonk focussen we ons op het Astridplein, waar kleine mobiliteitsongrepen en een visuele opwaardering tot een meer levendige mix van horeca en winkels kunnen leiden. In Bouwel moet de Dorpsstraat haar eigenheid behouden."

Herentals wil de leegstand in het centrum wegwerken en zijn aantrekkingskracht als handelcentrum vergroten.

Denken ze daar ook aan een erkenning als toeristisch centrum en de daarbij horende mogelijkheid tot winkelen op zondag?

"Wie open wil houden op zondag, zoals voedingswinkels, die kan dat", zegt burgemeester Jan Peeters (sp.a). "Van onze alom bekende kleding- en schoenenzaken hebben we die vraag nog niet gehad. Ik weet ook niet of de federale overheid staat te springen om veel toeristische centra te erkennen.

© 2014 Concentra