In de pers

4 October 2018

Gazet van Antwerpen: 590 zonnepanelen op Kuub en schouwburg besparen 16% stroom

Het Antwerpse provinciebestuur wil werk maken van de doelstelling om het energieverbruik sterk terug te dringen en investeert daarom 900.000 euro in zonnepanelen. Een belangrijk deel komt op de daken van De ­Warande in Turnhout.

Vijfhonderdnegentig zonnepanelen wil de provincie in de lente van 2019 plaatsen op de daken van de schouwburg van de Warande en van de Kuub. Op dit ogenblik gaan ingenieurs na of de daken dat gewicht kunnen dragen. Guy Celis, die verantwoordelijk is voor de provinciale gebouwen, is daar gerust in.

Forse investering

“De provincie wil in 2020 een achtste van de stroom zelf produceren”, zegt gedeputeerde ­Ludwig Caluwé (CD&V). “We hebben vooral in de Kempen plaatsen gevonden die geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen, naast het nieuwe provinciehuis in Antwerpen en enkele gebouwen in het provinciaal domein De Schorre in Boom.”

De Kempense zonnepanelen worden volgend jaar geplaatst op de Hooibeekhoeve en op het provinciaal proefbedrijf in Geel en in het Zilvermeer in Mol. “In Turnhout investeren we 198.000 euro in de zonnepanelen van de Warande”, zegt gedeputeerde Peter Bellens (CD&V) trots, die ook voorzitter van de Warande is. “Als het rendement is zoals wordt voorspeld, besparen we 16,5% op onze energiefactuur. De opbrengst komt overeen met het verbruik van zevenenveertig gezinnen.”

Eigen stroom

Aan de plaatsing van de zonnepanelen ging een studie naar de beste oriëntatie vooraf, want de Warande wil de opgewekte energie niet op het net zetten, maar meteen zelf verbruiken. Daarom staan de panelen op de schouwburg naar het zuidoosten en die op de Kuub naar het zuiden gericht. “Die zonnepanelen zijn al lang een natte droom”, bekent Warande­directeur Staf Pelckmans. “De Warande is een grootverbruiker. Als we de energie­factuur kunnen doen dalen, komt er geld vrij voor de kerntaken van ons cultuurhuis.”

Ook 's avonds verbruikt de Warande veel stroom, onder andere door de vele toneelspots, maar dan schijnt de zon niet. “Investeren in batterijen om de stroom op te slaan, is nog niet aan de orde”, geeft Katrien Meyns, energieverantwoordelijke van de provincie, toe. “Die zijn voorlopig nog te duur.”

Guy Van Nieuwenhuysen