In de pers

8 September 2018

Gazet van Antwerpen

De gemeente Heist-op-den-Berg neemt deel aan Straat in het vizier, een nieuw Europees project waaraan de provincie samenwerkt met vijf Kempense lokale besturen. Het doel is om winkelgebieden in de deelnemende steden en gemeenten te versterken.

‘We willen de uitstraling van onze centrale winkelstraat behouden.’

Nand Blauwens

Naast Heist-op-den-Berg nemen ook Geel, Herentals, Mol en Hoogstraten deel aan Straat in het vizier. In elke deelnemende stad of gemeente wordt een winkelstraat omgedoopt tot conceptstreet, ofwel proefstraat. In Heist-op-den-Berg wordt de Bergstraat onder de loep genomen.

“Wij stapten in dit project omdat wij de unieke uitstraling van onze centrale winkelstraat willen behouden”, legt schepen van Lokale Economie Nand Blauwens (Open Vld) uit. “We zetten in op een mix van kleinschalige winkeltjes en ketens. Die laatste kunnen als trekker fungeren. Zo willen we een karaktervolle en succesvolle straat blijven uitbouwen.”

Het project werd gisteren voorgesteld in Herentals en loopt tot mei 2020. De deelnemende besturen willen in die periode geregeld samenkomen om ideeën, tips, ervaringen en acties uit te wisselen. De provincie coördineert en wil Straat in het vizier gebruiken als voorbeeldtraject voor andere steden en gemeenten die een nieuw verhaal zoeken voor hun winkelstraten.

“De kracht van het project ligt in de samenwerking”, stelt gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé (CD&V). “Alle betrokkenen gaan samen op zoek naar antwoorden: welke winkels en andere functies heeft de straat nodig? Wat maakt deze straat uniek? Hoe zetten we die nieuwe identiteit in de markt en welke acties zorgen voor beleving?”

1.225.000 euro

Het project injecteert in totaal 1.225.000 euro in de Kempense economie. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) subsidieert 490.000 euro. De provincie past 328.000 euro bij. De deelnemende lokale besturen investeren elk nog eens om en bij 80.000 euro, samen goed voor 407.000 euro.

Gedeputeerde voor Europese Samenwerking Peter Bellens (CD&V) vindt dat de provincie haar rol als streekmotor helemaal waarmaakt met het project. “Bovendien is dit nog maar eens het bewijs dat Europa geen ver-van-mijn-bedshow is. Ook voor de ontwikkeling van de Kempen is het een belangrijke partner.”