In de pers

30 March 2014

De Zondag: Zilveren verjaardag

Het Provinciaal Havencentrum Lillo bestaat intussen meer dan 25 jaar, een bijzondere verjaardag. Tijdens deze periode bracht het ruim 800.000 bezoekers in contact met de haven. Daarmee is het een belangrijke vertegenwoordiger van de haven, industrie en logistiek.

Voorzitter en gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé is dan ook erg trots dat dit aantal jaar na jaar nog aangroeit: "2013 was wederom een succesjaar met nogmaals een stijging van de bezoekersaantallen. We hebben de ambitie om eind 2014 de kaap van 50.000 individuele bezoekers te halen, zodat we een sterke partner blijven ter promotie van onze haven. Daarvoor moeten we ons aanbod blijvend up-to-date houden, vernieuwen en uitbreiden".

(ACOE)