In de pers

30 March 2014

De Zondag: Klaarstomen voor arbeidsmarkt

Het Havencentrum organiseerde regelmatig gastlessen in het kader van 'Jonge Haven'. Het samenwerkingsproject met Talentenstroom en Talentenfabriek wil jongeren warm maken voor de verschillende tewerkstellingskansen in het havengebied.

Hiervoor biedt Jonge Haven 2 excursies voor de 3de graad secundair aan: 'Haven vol Uitdagingen' en 'Haven vol Beroepen'. De eerste excursie speelt in op de kansen voor jongeren die verder studeren, terwijl de laatste jongeren die moeten gaan solliciteren een duw in de rug richting de haven, industrie en logistiek wil geven.

Voorzitter Ludwig Caluwé onderstreept het belang van deze excursies: "De provincie Antwerpen zet sterk in op het klaarstomen van jongeren voor de toekomstige arbeidsmarkt. Het Havencentrum speelt hierin samen met de talentenhuizen een belangrijke trekkersrol".

(ACOE)