In de pers

Vragen voor Minister van Mobiliteit en Vervoer, Isabelle Durant

16 May 2014

De Streekkrant: Leren over het platteland

RUMST - Veel volk vorige week zaterdag aan de Lazaruskapel in de wijk Lazernij. Reden was de opening van een (ver)nieuw)d leerpad. Het werd twintig jaar geleden voor het eerst ingericht als landbouwleerpad maar nu ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van de vereniging vernieuwd als plattelandsleerpad.

Het pad kreeg de noemer 'Tussen Boer en Tuinder' mee. Na de inzegening door E.H. Dirk Van den Broeck volgden toespraken van burgemeester Wendy Weckhuysen en de gedeputeerden Ludwig Caluwé en Rik Röttger. De steun van gemeente bestuur en provincie werd hiermee extra in de verf gezet.
"Een aanpassing was nodig" zegt projectleider Rik Van Leemput. "Een aantal tuinders hielden op met hun activiteit en verder is de teelttechniek en zijn de bijkomende activiteiten zo belangrijk geworden dat we tijdens dit nieuwe jubileumjaar een aanpassing voorstelden."

"Het maakt dat het grote publiek hier kan kennismaken met de nieuwe werkmethodes zoals natuurlijke bestrijdingsmiddelen en warmtekrachtkoppeling. Ze krijgen een beeld van de economische en ecologische rol van de moderne land- en tuinbouw in onze samenleving. Naast het werk op het land willen we de wandelaars echter ook ook de culturele waarde van de streek meegeven."

Zo passeert het pad ook langs de gerestaureerde 15de eeuwse Lazaruskapel aan de Lazarusstraat met de naastliggende lazaretten en de geklasseerde Slijkenhoeve. Het traject van het nieuwe leerpad sluit aan bij de "groene gordel" van het Rivierenlandschap ten zuiden van Antwerpen. Dit project wordt ondersteund en mee opgenomen in het toeristische aanbod van de gemeente en de Toeristische Diensten van de Rupelstreek en van de provincie.

Op de tocht passeren de wandelaars ook aan de vogelkijkhut met het verrassende uitzicht op de grote waterreservoirs van de AWW. Ook het wandelpad over de oude spoorwegbedding nodigen de wandelaar, de recreant en de natuurliefhebber uit om te genieten van het mooie groen dat de regio rijk is. De uitgetekende wandeling is negen kilometer lang.

Omdat niet alle bedrijven het ganse jaar door kunnen bezocht worden of toegankelijk zijn, zijn informatieborden geplaatst en is een brochure met een ruime toelichting beschikbaar in de toeristische centra in de wijde regio net als het gemeentehuis, de bib en aan de Lazaruskapel. (JEWI/Foto JEWI)