In de pers

18 September 2018

De Standaard : Voortaan gaan we ook op havenklassen

Bosklassen of zeeklassen? Scholieren uit het Antwerpse kunnen binnenkort ook op driedaagse naar de Antwerpse haven. Het gaat om een initiatief van zowat de hele Antwerps-Wase havenwereld, zegt Antwerps schepen van Haven Marc Van Peel (CD&V). ‘De haven lijdt onder een teveel aan vanzelfsprekendheid. Nochtans loopt ze als een trein en is er geen diverser biotoop denkbaar. Telkens wanneer er hoge gasten langskomen, zijn die verbaasd over de omvang en de diversiteit.’

Onder leiding van het provinciaal Havencentrum werd daarom een lessen- en activiteitenpakket uitgewerkt, waarmee jongeren uit de tweede graad secundair onderwijs hun gading kunnen vinden.

We willen alle kanten van de haven goed in beeld brengen. Dat gebeurt met een modern en interactief programma’, zegt gedeputeerde voor Economie en voorzitter van het Havencentrum, Ludwig Caluwé (CD&V).

‘Dat gebeurt met een gps-spel, een ontdekkingstocht in het Fort Liefkenshoek in de Waaslandhaven en een bezoek aan het Verdronken Land van Saeftinghe. Scholen en de leerlingen kunnen andere modules kiezen, maar alles moet wel aansluiten bij de leerdoelen, volgens lesonderdelen zoals techniek, natuur, milieu of aardrijkskunde.’