In de pers

Vragen voor de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Frank Vandenbroucke

6 September 2014

CD&V-gedeputeerden voelen zich bedrogen door Vlaanderen

De hervorming van de provincies blijft de gemoederen beheersen. "Als provinciale bestuurders zijn wij kwaad en voelen we ons verraden", zeggen CD&V-gedeputeerden Caluwé en Bellens.

De Antwerpse gedeputeerden zijn niet mals voor de Vlaamse regering in hun opiniebijdrage. Opmerkelijk is dat hun eigen partij mee in de Vlaamse meerderheid zit en dus ook onderhandelde over de provincies.

Caluwé en Bellens lezen in het regeerakkoord halfslachtige zinnen over het provinciebestuur. "Antwerpen en Gent zouden provincievrij worden, maar niet helemaal, want de provincies blijven hun door andere overheden opgedragen taken ook in die twee steden uitoefenen", schrijven de gedeputeerden.

Ze benadrukken de deskundigheid en voordelen van deze overheid. "Welke gemeente is in staat om wat de provincies vandaag doen, over te nemen?buiten de stad, allicht geen enkele. Zelfs een centrumstad als Turnhout droeg vijf jaar geleden de Warande over."

Vorig jaar onderhandelde de Vlaamse overheid met de vijf provincies over de takenverdeling voor de volgende zes jaar. "Nu schrapt de Vlaanderen met één pennentrek dit contract. Geen toonbeeld van een betrouwbare overheid. Dan hebben we het nog niet over de financiele woordbreuk. Als provinciale bestuurders zijn wij kwaad en voelen we ons verraden. Het regeerakkoord gebruikt vertrouwen als uitgangspunt.
Welnu, heb ook vertrouwen in uw provinciale bestuurders en ambtenaren."