In de pers

26 September 2017

“Bedankt Jan, rust zacht onder de mooie eik”

In zijn geliefde basiliek, waar hij op 3 september nog aanwezig was tijdens een dankviering voor zijn 94ste verjaardag, werd maandag afscheid genomen van ereburgemeester Jan van den Kerkhof.

Niet alleen prominenten zoals Edegemse gemeenteraadsleden en gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V), maar ook veel gewone mensen uit het verenigingsleven, zoals de leden van de Sint-Sebastiaansgilde in vol ornaat, woonden de uitvaart bij.

Voor de O-L-V-van-Lourdesbasiliek stond een brandweerwagen. Geen toeval, want van den Kerkhof - van 1968 tot 1988 CVP-burgemeester van Edegem - was de geestelijke vader van de brandweer van Edegem, zo zei huidig burgemeester Koen Metsu (N-VA).

Het werd een heel persoonlijke dienst met veel toespraken, daarom duurde de mis ruim twee uur. Zo'n 450 mensen kregen een eerlijk portret geschetst van een gedreven, soms streng en ongeduldig man, die getekend werd door zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daaraan hield hij zijn streven naar vrede en broederlijkheid over. Hij was een familieman, die ondanks zijn veelvuldige afwezigheid door zijn drukke engagementen in de politiek en het verenigingsleven toch zijn kinderen wist te verrassen met lieve attenties. Zo herinnerde dochter Fried'l, die als eerste het woord nam, hoe ze de ochtend van haar 18de verjaardag twee zelfgeplukte roosjes op haar bureau vond bij het ontwaken. Er lag een briefje bij van 'voke'.

Het laatste jaar hield de dood hem bezig, want op kerstavond 2016 zei hij tegen zijn familie dat ze van zijn begrafenis een feest moesten maken. Na een ziekenhuisopname was hij met zijn vrouw in WZC Groenveld in Wilrijk opgenomen in de straat van zijn dochter, zonder afscheid te kunnen nemen van hun huis. Dat was moeilijk, vertelde kleindochter Els.

De laatste pint

Oud-burgemeester en partijgenoot Koen Snyders had als kind nog in de klas gezeten met de veel te jong overleden zoon Jan Junior van den Kerkhof. Hij typeerde zijn voorganger als iemand die graag onder de mensen was en kon genieten van teerfeesten en bals. Ook iemand met wie het niet altijd even makkelijk debatteren was eenmaal hij iets in zijn hoofd had, maar met humor wist hij altijd de geladenheid uit een gesprek te halen.

“Toen ik hem veertien dagen geleden ging bezoeken met twee blonde Leffes en twee Edegemse Zonneblussers, hebben we samen een laatste pint gedronken en gemijmerd”, zei Snyders.

Huidig burgemeester Koen Metsu (N-VA) vond dat Edegem een van zijn grondleggers begroef. Hij verwees naar de Canvas-reeks en het gelijknamig boek Meneer de Burgemeester, waaraan van den Kerkhof meewerkte, en waarin hij zelf de rol van zijn vrouw Margriet benadrukte. “Ze waren even in een verzorgingstehuis opgenomen om op krachten te komen, zo dachten we, maar in de zomer kreeg ik een verontrustend telefoontje van zijn familie. Jan had gevraagd of hij op het ereperk onder de mooie eik mocht rusten als hij dood was. Jan, burger-grootmeester, rust nu zacht onder die mooie eik.”

Kristin Matthyssen