CD&V

2 March 2017

Personen met een handicap kunnen groene zorg inkopen

Mensen met een beperking kunnen hun persoonsvolgende financiering voortaan ook gebruiken voor groene zorg, het ministerieel besluit van CD&V Vlaams minister Jo Vandeurzen daarover is ondertekend. Werken met dieren of helpen op een landbouwbedrijf biedt mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding en een gezonde werkomgeving. Zij vinden er enkele keren per week ook een uitlaatklep buiten hun thuis of de voorziening waar zij verblijven.

Personen met een beperking kunnen sinds begin dit jaar zelf hun zorg inkopen bij een aanbieder naar keuze, voortaan geldt dat dus ook voor groene zorg. Groene zorginitiatieven moeten aan bepaalde regels voldoen, met het oog op een kwaliteitsvol aanbod, begeleiding en een aangepaste omgeving. Maar ze hebben geen vergunning nodig die aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp wel moeten hebben.

Bovendien is ook een landbouwnummer niet langer nodig. Hierdoor komen ook niet-professionele landbouwbedrijven, zoals een kinderboerderij, in aanmerking. Dit zal leiden tot een meer divers aanbod, wat uiteraard in het belang is van de persoon met een beperking. Zij zullen hun vraag kunnen invullen op de manier die zij zelf willen. Ook een erkend dierenasiel of dierenpension behoort voortaan tot de mogelijkheden.

Het ministerieel besluit gaat met terugwerkende kracht in van 1 januari 2017. Wie dus groene zorg wil aanbieden, kan in principe onmiddellijk zijn aanvraag indienen bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap.

“Het kunnen inschakelen van groene zorg”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, “biedt een versterking en welkome verruiming van de ondersteuning van personen met een handicap. Het is belangrijk dat het groene zorginitiatief dit kan verwezenlijken op maat van de persoon met een handicap en dat kwaliteitsvolle en aangepaste accommodatie voor hem ook in een natuurlijke omgeving mogelijk is.”