CD&V

26 May 2016

Ondersteunend en stimulerend beleid voor de sierteeltsector

Onlangs bezocht de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement de Floraliën in Gent. De Floraliën is telkens een hoogtepunt voor onze Vlaamse sierteeltsector, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, voorzitter van de commissie Landbouw. Ook deze sector ontsnapt niet aan de economisch laagconjunctuur en moet de gevolgen dragen van de lage prijzen die de consument slechts wil betalen en van het wegvallen van bepaalde afzetmarkten. De Tijd (van 22 april) liet enkele siertelers aan het woord. Volgens hen stellen kwekers zich te weinig de vraag hoe ze zich kunnen onderscheiden naar de consument.

De Vlaamse sierteeltsector zal de komende decennia grondige wijzigingen ondergaan en belangrijke inspanningen moeten leveren om zijn positie op de Europese markt te versterken. Innovatie dient beschouwd te worden als een continu proces en een drijvende kracht in elke sector, dus ook in de sierteeltsector.

De Meyer vroeg in de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement aan minister voor Landbouw Joke Schauvliege hoe zij de sierteeltsector zal ondersteunen en stimuleren met haar beleid.

verder lezen bij Jos De Meyer