CD&V

13 June 2016

Mystery shopping voortaan juridisch mogelijk

De wetgeving maakt ‘mystery shopping’ voortaan juridisch mogelijk. Het wetsontwerp daarover is met unanimiteit goedgekeurd. Dat maakt Vicepremier en Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters bekend. “Dat betekent dat controleagenten zich mogen voordoen als consumenten, om zo de naleving van de wet na te gaan,” aldus de Minister van Consumentenzaken.

“Dat is nuttig in het geval van oneerlijke handelspraktijken en om na te gaan of bv. verkopers in e-commerce bestelprocedures respecteren, of klanten systematisch juiste en volledige precontractuele informatie krijgen, of om leeftijdsrestricties op bepaalde producten te controleren. De uiteindelijke bedoeling is een betere bescherming van de consument én meer vertrouwen in eerlijke handelspraktijken”, aldus CD&V minister Kris Peeters.
In een KB zal worden bepaald voor welke rechtsregels mystery shopping precies toegelaten wordt.

Om mystery shopping juridisch mogelijk te maken, zijn in se strafbare feiten zoals het aannemen van een valse naam, niet langer strafbaar voor ambtenaren die aan mystery shopping doen wanneer geen enkele andere optie voorhanden is om een inbreuk vast te stellen. De mystery shopper kan zich dus beroepen op deze aangepaste wetgeving, en bv. een valse naam aannemen, omdat dat de enige overgebleven optie is om een inbreuk vast te stellen.

verder lezen bij CD&V voor enkele concrete voorbeelden waar mystery shopping aan de orde kan zijn