CD&V

20 August 2018

Katrien Schryvers en Orry Van de Wauwer duwen Antwerpse provincieraadslijst

CD&V provincie Antwerpen kan in het arrondissement Antwerpen rekenen op een sterk lijstduwersduo. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, die tevens OCMW-voorzitter en schepen is in Zoersel, duwt de provinciale lijst. Zij wordt op plaats 19 voorafgegaan door Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer.

CD&V pleit resoluut voor het behoud van de provincies als intermediair bestuursniveau om lokale besturen bij te staan bij gemeentegrensoverschrijdende problemen. De partij wil gaan voor een ‘provincie met streken’. Eerder werd al bekend gemaakt dat uittredend gedeputeerde Ludwig Caluwé uit Essen de provincieraadslijst voor CD&V in het arrondissement Antwerpen trekt.

Ludwig Caluwé: “De provincie Antwerpen voert vandaag al een regionaal en gediversifieerd beleid, dat andere accenten legt in Klein-Brabant dan in de Noorderkempen of de Antwerpse Zuidrand en zeker wat de grootstedelijke problematiek betreft. Dat kan allemaal nóg verder uitgebouwd worden binnen de provincie, voor de grondgebonden beleidsdomeinen waarvoor we nog bevoegd zijn.”

Vlaams parlementsleden steunen gedeputeerde Caluwé

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit Zoersel zorgt als lijstduwer voor een pak ervaring op de Antwerpse provincieraadslijst. Momenteel is de 54-jarige Schryvers ook OCMW-voorzitter van Zoersel, maar doorheen haar politieke loopbaan maakte ze kennis met verschillende bestuursniveaus. Zo was ze ook Kamerlid en van 1994 tot 2005 vertegenwoordigde ze regio Voor- en Noorderkempen in de Antwerpse provincieraad.

Katrien Schryvers: “Dat heeft me gesterkt in de overtuiging dat samenwerking tussen overheden heel belangrijk is. Ook de CD&V-kandidaten die zich inzetten voor de provincie kennen het belang van de provincie als schakel tussen verschillende bestuursniveaus en weten wat de provincie samen met de gemeenten kan verwezenlijken, denk bijvoorbeeld aan de fiets- en wandelroutenetwerken en het beheer van parken en domeinen, maar ook aan de rol van de provincie bij ruimtelijke planning. Ik steun deze gedreven ploeg, en lijsttrekker Ludwig Caluwé dan ook met veel enthousiasme als lijstduwer.”

De 30-jarige Orry Van de Wauwer groeide op in Schilde en woont ondertussen in Antwerpen. Sinds juli 2017 is hij Vlaams parlementslid. Hij ondersteunt de boodschap van zijn partij op provinciaal niveau. “De provincie Antwerpen neemt als tussenniveau een belangrijke rol op zich. Enerzijds wordt er sterk ingezet op meer groen, in de stad onder meer via het stimuleren van stadslandbouw en de extra groene long rond het nieuwe provinciehuis. Daarnaast biedt de provinciale en gemeentegrensoverschrijdende aanpak via de fietsostrades ook een belangrijke impuls om onze Antwerpse mobiliteit te ontwarren. Zo kan de provincie voor regionale en streekgebonden oplossingen gaan.”