toespraken

14 December 2018

Toespraak naar aanleiding van 25 jaar Proefbedrijf Pluimveehouderij

Beste aanwezigen,

Van harte welkom hier op het Proefbedrijf Pluimveehouderij voor de viering van hun 25 jarig bestaan. Vijf jaar geleden zagen we elkaar hier ook. Toen voor het 20 jarig bestaan en nog belangrijker: voor de eerstesteenlegging van de nieuwe pluimveestallen die we ondertussen al vier jaar in gebruik hebben.

De groei die het Proefbedrijf Pluimveehouderij de voorbije jaren heeft doorgemaakt – en die ik als gedeputeerde van dichtbij heb kunnen volgen – is groot. Vandaag kunnen we – wanneer we het hebben over het Proefbedrijf Pluimveehouderij - spreken van een belangrijk, innovatief en toonaangevend praktijkbedrijf. Mét een breed netwerk in binnen- en buitenland.

Maar om te beginnen neem ik jullie graag terug mee naar het begin. Wie eventjes meerekent, weet dat we dan in 1993 uitkomen. Hét jaar waarin de eerste onderzoeksinstelling voor praktijkonderzoek in de pluimveehouderij het licht zag. Toen nog onder de naam Proefbedrijf voor de Veehouderij omdat we ook plannen hadden rond praktijkonderzoek voor de varkenshouderij. Maar dat is er nooit van gekomen.

Het praktijkonderzoek voor de pluimveesector kwam er wel. Op vraag van dé pluimveehouders. Want de stiel vereiste alsmaar meer “know how” waardoor er nieuwe kennis nodig was. En doorheen de jaren hebben we de pluimveesector verder zien evolueren: stallen werden groter, technologische innovaties namen de overhand en regelgeving werd strenger. En daarmee nam de nood aan kennis en objectieve informatie toe.

En vooral aan kennis die getest is in praktijkomstandigheden. Want door te testen in praktijkomstandigheden – en dat op een objectieve manier te doen – kunnen we ervoor zorgen dat pluimveehouders – zonder veel risico – hun stallen verder kunnen optimaliseren.

Opvallend ook – als je terugkijkt op de voorbije 25 jaar in heel de landbouwsector – is dat maatschappelijke uitdagingen rond voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn steeds concreter werden.

Voor de pluimveesector ging het bijvoorbeeld over de invoering van verregaande  maatregelen om salmonellabesmettingen te voorkomen, mestactieplannen, emissie-arme stalsystemen, afschaffing van de legbatterijen ….  Dit lijstje is verre van volledig en velen onder jullie zouden nog wel even zoet zijn met het aanvullen ervan.

Maar het punt dat ik vooral wil maken is dat er – voor de landbouwsector en dus ook voor de pluimveesector - altijd veel ingrijpende veranderingen geweest zijn. En dat die vaak heel snel na elkaar of in het slechtste geval zelfs tegelijkertijd komen. We doen al 12.000 jaar aan landbouw. Toch is er vandaag geen enkel beroep dat zo snel verandert dan de landbouwstiel. Dat moet ik de landbouwers en pluimveehouders van vandaag niet vertellen.

En ook als praktijkbedrijf – heeft het Proefbedrijf Pluimveehouderij - al deze maatregelen ondergaan. En in de mate van het mogelijke hebben we zelf geprobeerd om ze voor te zijn. Zo zijn we reeds jaren voor de afschaffing van de legbatterijen al gestart met onderzoek in verrijkte kooien en volières. En zo hebben we -  in vele gevallen - via praktijkonderzoek en vervolgens via onze voorlichting - vele Antwerpse en Vlaamse pluimveehouders kunnen helpen om met deze maatschappelijke uitdagingen om te gaan.

Als we terugblikken op de afgelopen 25 jaar, kunnen we dus zeggen dat we: heel wat kennis hebben opgebouwd én nog belangrijker tot bij de pluimveehouders hebben gebracht via onze nieuwsbrief, onze studie- en sectordagen in Geel én in Tielt en via de landbouwpers die de evoluties van het Proefbedrijf Pluimveehouderij op de voet volgt.

Verder is er de afgelopen 25 jaar – zowel hier vooraan op de bureaus, als achteraan in de stallen  - veel nagedacht over tal van actuele thema’s, maar vooral veel oplossingen gezocht voor tal van problemen.  

Als we dan kijken naar de actieradius van het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Dan zien we – net zoals bij de thema’s – een enorme evolutie. Daar waar we reeds van bij het begin onder impuls van Marc Hesters en Gerrit Heusinkveld goede contacten hadden met de Nederlandse en later ook Duitse collega’s, hebben we in de loop van de afgelopen 25 jaar ook een goede reputatie opgebouwd buiten de grenzen van de BeNeLux, in de rest in Europa.

En dat laatste is toch zeer typerend voor de laatste vijf jaar. Ik heb het in het begin al gezegd: vijf jaar geleden stonden we hier ook voor de eerste steenlegging van de nieuwe stallen. We hadden toen al grote ambities voor de toekomst. En vandaag zijn we des te trotser dat we onze ambities aan het waar maken zijn.

Dankzij ons onderzoek, onze infrastructuur en de inzet van onze medewerkers hebben we het Proefbedrijf Pluimveehouderij op de internationale kaart kunnen zetten. In 2015 werden we lid van een eerste COST-actie. En een paar jaar later werden we vanuit diezelfde COST-actie gevraagd om een Interreg-project te trekken. Vandaag kunnen we met trots zeggen dat we leadpartner zijn van ons eerste groot, internationaal Interreg-project rond bloedluizen: MiteControl. Een mijlpaal in de geschiedenis van het Proefbedrijf Pluimveehouderij die ons met ambitie doet kijken naar de toekomst.

Een grote stap die we konden zetten dankzij de innovatieve stallen die we hier hebben kunnen neerzetten, onze onderzoekers die de ontwikkelingen op de voet volgen en het onderzoek zeer actueel houden, onze dierverzorgers die zich dagelijks tussen de kippen begeven om de beste onderzoeksresultaten te verzamelen en de sector die steeds de schouders heeft gezet onder dit Proefbedrijf Pluimveehouderij: moreel én financieel.

Om af te sluiten wil ik dan ook een dikke merci zeggen aan al de mensen die ik net heb opgenoemd. Maar ook aan alle andere aanwezigen – die van dichtbij of van iets verder weg – bij het Proefbedrijf betrokken zijn. Want jullie samenwerkingen en kennisuitwisselingen zijn voor ons belangrijk om de vinger aan de pols te houden, om datgene te onderzoeken waar de pluimveehouder nood aan heeft. Dat was onze bestaansreden 25 jaar geleden. En dat is ze nog steeds.

Samen zoeken we naar oplossingen die interessant zijn voor pluimveehouder, dier en maatschappij. Dat doen we al 25 jaar en dat gaan we – zonder twijfel - ook de volgende 25 jaar blijven doen.