toespraken

30 June 2016

Toespraak bij de jaarlijkse studiedag voor de vleeskuikensector

Dames en Heren

Bij deze wil ik u van harte welkom heten op onze jaarlijkse studiemiddag voor de vleeskuikenssector.

Onze nieuwe vleeskuikenstal is nu reeds bij 2 jaar in gebruik en we zijn dan ook verheugd dat we jullie resultaten kunnen tonen van onderzoek dat verricht werd in onze nieuwe stallen.
We willen met het Proefbedrijf ook samenwerken met andere partijen die actief zijn om de vleeskuikensector te helpen om het hoofd te bieden aan de maatschappelijke uitdagingen die aan de sector gesteld worden. Daarom dat we deze studiemiddag dan ook graag samen inrichten met het Praktijkcentrum Pluimvee..

Het thema van deze middag is zeker belangrijk voor de vleeskuikenhouders. Het is immers een uitdaging om met de hoge bezettingsnorm te mogen werken en dus de sterfte van de dieren onder controle te houden en toch zeer spaarzaam om te springen met het gebruik van antibiotica.

Om deze doelstelling te realiseren is het belangrijk om de darmgezondheid van de kuikens goed te controleren en voeding speelt hierbij een belangrijke rol.In alle 3 de lezingen zal u zeker meer vernemen over deze problematiek.
Bovendien maken we ook een kleine zijsprong naar de resultaten van een demonstatieproject dat nu eindigt, waarbij er gekeken werd naar de klimaatsturing om op die manier gezonde kuikens te houden.

Verder nodig ik u zeker uit om na deze studiedag nog te netwerken en contacten te leggen.

Dit is ook de laatste dag dat we samenwerken met Norbert Vettenburg, ambtenaar bij ADLO, secretaris van het praktijkcentrum pluimvee en waarnemend lid voor de Vlaamse overheid van onze raad van bestuur.