In de pers

14 July 2018

Het Laatste Nieuws: UA stelt lijst op van locaties geschikt voor stadslandbouw

De Universiteit Antwerpen heeft in opdracht van de provincie een lijst samengesteld van plekken in en rond de stad waar aan stadslandbouw gedaan kan worden.

Vandaag vind je stadslandbouw vooral terug in de stad. Maar deze aanpak biedt ook in kleinere steden en gemeenten veel kansen. Thomas Kuyper van de Universiteit Antwerpen: "Het is belangrijk dat steden en gemeenten eerst goed afbakenen welke sociale, ecologische en economische invullingen ze willen geven aan een specifieke ruimte. Ligt de klemtoon meer op het economische aspect, dan komen we bij andere vormen van stadslandbouw uit dan wanneer men vooral wil inzetten op het sociale aspect. Om dit in kaart te brengen voor zowel beleidsmakers, ruimtelijk planners als initiatiefnemers is het van belang om bij de start van het initiatief duidelijke doelstellingen voorop te stellen."

Eens gekozen voor een bepaalde vorm van stadslandbouw, zijn er nog vele andere factoren die bepalen of het een succesverhaal wordt. Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: "Aangezien de vragen rond stadslandbouw in verschillende steden en gemeenten spelen, willen we als provincie zorgen voor pasklare antwoorden. De tools van de Universiteit Antwerpen zullen dan ook beschikbaar zijn voor elke geïnteresseerde. "

(ADA)