In de pers

22 November 2017

Het Laatste Nieuws: Haven moet op zoek naar meer jongeren en vrouwen

Het personeel in de Antwerpse haven moet jonger, diverser en vrouwelijker. Dat is een van de conclusies die de provincie trekt uit een studie van Universiteit Antwerpen over de toekomstige arbeidsmarkt in de haven.
In de haven is slechts een op zes, of zo'n 17,5% een vrouw, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen op 45 procent van de totale werkgelegenheid ligt. In tegenstelling tot de rest van de arbeidsmarkt stijgt dit percentage in de haven ook niet. Ook met de diversiteit is het pover gesteld. Dit heeft grotendeels te maken heeft met het imago van de haven als een blanke mannenwereld.

De vergrijzing van de haven is tussen 2008 en 2014 dan weer wel sterk toegenomen. Het aantal 50-plussers neemt toe en het aantal jongeren neemt over de hele lijn af. "Er komen door pensionering een hoop vacatures vrij de komende jaren. Als we die willen invullen, zullen we moeten inzetten op specifieke opleidingen en ook mensen met een andere achtergrond warm maken voor een job bij de haven. Ook het leren tussen verschillende generaties zal steeds belangrijker worden", meent deputé Ludwig Caluwé. "Met het Havencentrum willen we daar volop op inzetten."

De digitalisering zal jobs kosten, maar dat verlies blijft beperkt, volgens de studie. Het is echter niet zo dat beroepen massaal zullen verdwijnen, wel is er een verschuiving in de benodigde competenties. "Professionele vaardigheden en ICT-vaardigheden - data interpreteren en analyseren - winnen aan belang. Attitude en leervermogen zullen hierbij de belangrijkste zaken zijn waarop aangeworven wordt", zegt onderzoeker Thierry Vanelslander. Doordat de taken ook steeds complexer worden, is er bij de werknemers nood aan een brede kennis én specifieke vakkennis.
DILA