In de pers

9 June 2017

Gazet van Antwerpen: Ingenieurs op boerderij

Op de technologiecampus van KU Leuven in Geel specialiseren de studenten industrieel ingenieur biowetenschappen zich onder meer in de land- en tuinbouw. De provincie doet in het eigen proefbedrijf onderzoek naar de pluimveehouderij en in de Hooibeekhoeve in Geel-Ten Aard naar melkvee en voedergewassen.

Met een nieuwe samenwerking willen die partners hun specifieke kennis meer bij elkaar brengen. “We werkten al sporadisch samen voor projecten zoals ventilatie in ons proefbedrijf voor de pluimveehouderij, maar met deze samenwerking willen we dat gevoelig uitbreiden”, zegt Ludwig Caluwé (CD&V), deputé voor Landbouw. “We willen nadenken over onderzoeksonderwerpen, samen projecten uitschrijven en samen onderzoek op poten zetten. Denk maar aan wat KU Leuven nu al doet rond sensortechnologie en insectenkweek.”

Dat wil zeggen dat onderzoekers en studenten van de KU Leuven intensiever van de praktijkmogelijkheden in de provinciale proefbedrijven gebruik kunnen maken. “Onze studenten brengen 35% van hun tijd door in hoorcolleges met theorie, de overige 65% van hun tijd werken ze aan het implementeren van de opgedane kennis. Deze samenwerking kan hen daarin alleen maar helpen”, zegt prof. dr. Ir. Bert Lauwers, decaan van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen.

(ho)