In de pers

6 February 2018

De Standaard: Geen wildgroei, maar groen langs N10

De provincie Antwerpen heeft gebieden afgebakend waarin nog winkels worden toegelaten langs de N10 van Aarschot naar Lier. Daar worden winkels geclusterd. Een groot deel van de as wordt winkelarm.

Heist-op-den-Berg, Berlaar, Lier Met dit actieplan rond baanwinkels willen de provincie en de gemeenten de balans herstellen tussen grootschalige detailhandel langs de N10 en de detailhandel in de dorpen langs de gewestweg. De N10 is daarmee de eerste Vlaamse steenweg die op deze manier wordt aangepakt

'De handelskernen in de dorpen dreigen leeg te lopen. Dat vraagt om een doordacht ruimtelijk-economisch beleid. De steenwegen moeten gesaneerd worden, zodat er meer open ruimte komt en de winkels die toch langs de N10 blijven meer geconcentreerd worden in clusters', zegt gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé (CD&V).

'Ook op het vlak van mobiliteit is verandering nodig', zegt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. 'De groei aan baanwinkels zorgt ook voor veel files.'

Er zijn drie zones aangeduid waar nieuwe winkelclusters kunnen komen. Naast eentje in Aarschot op het einde van de N10 gaat het in onze provincie over het kruispunt met de Lostraat (nabij Slaapcomfort Bosmans) en het kruispunt van de vroegere dancing Fabiola.

In deze clusters wordt grootschalige detailhandel geconcentreerd. Zo wordt open ruimte langs de N10 mogelijk.

Het centrum van Berlaar-Heikant is dan weer aangeduid als winkelrijk gebied, wat wil zeggen dat de detailhandel er gestimuleerd zal worden in combinatie met de functie van wonen.

Langs de baan zijn ook drie no-gozones aangeduid, waarvan twee in de provincie Antwerpen. De eerste zone ligt tussen Berlaar-Heikant en Fabiola in het landelijke gebied. De tweede zone bevindt zich in het open gebied rond meubelwinkel Gero Wonen in Lier. Ook de bekende meubelzaak zelf ligt in de no-gozone en zal dus ooit moeten verdwijnen. 'De bedoeling is dat hier de open ruimte hersteld wordt. De bestaande handel wordt in een uitdoofscenario geplaatst. Niemand moet verplicht sluiten', klinkt het bij de provincie.

Al de rest wordt een zogenaamde winkelarme zone, wat erop neerkomt dat de aanwezige detailhandel kan blijven. Nieuwe zaken worden niet meer toegelaten. Bestaande zaken mogen maximum met tien procent uitbreiden.

Het project is gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Hermesfonds. Tegen 2030 moet er duidelijk resultaat geboekt zijn.

Bert Provoost