In de pers

5 April 2016

ATV: Nieuwe groene long van 20 000m² in Antwerpen

Wanneer het nieuwe provinciehuis in gebruik wordt genomen, wordt ook de aanleg van de parkomgeving voltooid. Dit resulteert in een nieuwe groene long die volledig publiek toegankelijk is. De Antwerpse provincieraad keurde het ontwerpplan goed om de buitenaanleg rond de nieuwe provincietoren aan te besteden.

De ontwerpers van het nieuwe provinciehuis hebben de trend om auto's maximaal uit het stadsbeeld te houden heel letterlijk opgevat. Waar voorheen de provincietoren omgeven was door beton en asfalt, doen straks gras en struikgewas hun intrede. "We planten ook 154 nieuwe hoogstambomen rond de nieuwe provincietoren. Het wordt een echte groene long, volledig publiek toegankelijk", aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor patrimonium.

De provincieraad keurde op 24 maart het ontwerpplan goed om de buitenaanleg rond de nieuwe provincietoren aan te besteden. De plannen geven weer hoe een groot grasveld tussen de Harmoniestraat en de Koningin Elisabethlei glooiend wordt aangelegd. Heesters, struiken en bomen omkaderen het beeld. Te voet of met de fiets kan je vrij over het terrein. Zo kan het 58 meter hoge nieuwe provinciegebouw te midden van het groen een nieuw icoon worden.

Onder het park komt een ruime parking voor 310 auto's en 376 fietsen. De provincie voorziet een systeem van buurtparkeren, 's avonds en in het weekend. "Zo maken we optimaal gebruik van de infrastructuur", verduidelijkt de gedeputeerde.

De vroegere bovengrondse parking maakt plaats voor bijna 7.000 m² grasveld in verschillende vormen: van groen gras tot kruidige veldjes. Er worden 7431 heesters aangeplant, waarvan de bittere wilg (salix purpurea nana) en de spierstruik (spiraea nipponica) het leeuwendeel uitmaken. Klimplanten en bloemen – vooral narcissen - zorgen verder voor een groen en kleurig kader.

De nieuwe groene long telt in z'n geheel ongeveer 22.000m². Aan de noordzijde van het domein wordt een verwilderd stuk tuin opgekalefaterd en toegankelijk gemaakt. Op die manier wordt de meest geheime tuin van Antwerpen, na de kathedraaltuin, publiek toegankelijk.