Haven

7 November 2017

Logistiek bediende: wat is dat juist?

Een van de taken die Talentenstroom, het job- en opleidingspunt voor haven en logistiek, opneemt is duidelijk maken wat die term "logistiek bediende" juist inhoudt. Te weinig leerlingen, studenten en werkzoekenden weten immers dat hier heel veel én verschillende functies achter schuilen.

Talentenstroom maakte een animatiefilm die dit moet verduidelijken. Eenvoudig als intro, om te weten waar ze over spreken als ze spreken over een bediende in de logistiek. Goed voor gebruik in de klas, voor leerlingen die een studiekeuze moeten maken, voor werkzoekenden die een overzicht willen krijgen over alle mogelijke jobs, in een sector waar nog veel werk te vinden is.