CD&V

23 January 2018

Administratieve vereenvoudiging en steunmaatregelen voor zelfstandigen en KMO's

De plenaire vergadering van de Senaat heeft vrijdag 19.01.2018 het informatieverslag ‘KMO’s en zelfstandige ondernemers’ goedgekeurd. Dit informatieverslag bundelt een pakket van 16 aanbevelingen aan de verschillende overheden in dit land om het ondernemerschap in ons land te vergemakkelijken en barrières die (startende) ondernemers nog te vaak op hun pad tegenkomen weg te werken.

Namens de CD&V-Senaatsfractie nam voormalig Brussels minister Brigitte Grouwels het woord. In haar tussenkomst stond de voormalige Brusselse minister stil bij zes van de zestien aanbevelingen. Vooral de overdosis administratieve rompslomp is Grouwels een doorn in het oog. “De enige ondernemers die zich met bergen papier zouden moeten bezighouden zijn de uitbaters van een papierwinkel”, aldus Grouwels. “Daarom vond ik het zo belangrijk in mijn tussenkomst daar de nadruk op te leggen. Concreet vraagt het informatieverslag om per gewest één centraal aanspreekpunt te hebben dat ondernemers informeert over alle mogelijke steunmaatregelen van alle Belgische beleidsniveaus. Idealiter bieden deze aanspreekpunten hun diensten in meerdere talen aan om op die manier ook buitenlandse ondernemers verder te helpen. Het spreekt voor zich dat dit gebeurt met respect voor de taalwetgeving van ons land. Bijkomend pleit ik voor een meer ‘ontspannende’ relatie tussen overheid en ondernemers. Dat kan volgens mij concreet op twee manieren: via het ‘Only once’-principe waardoor ondernemers informatie maar één keer met de overheid moeten delen en door ondernemers niet voortdurend te verplichten bewijsstukken aan de overheid over te maken. Het moet volstaan deze documenten ter beschikking te stellen van de overheid op het moment dat er een controle plaatsheeft’, aldus Brigitte Grouwels.

De 16 aanbevelingen uit het informatieverslag kan u lezen via volgende link:
http://senaat.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=100663828

Tijdens haar tussenkomst stond Brigitte Grouwels ook stil bij een herkenbaar verhaal voor vele, startende ondernemers. “Startende ondernemers zitten vol passie en dromen en werken keihard om hun eigen zaak tot een succes te maken. Veel van hen overleven echter de moeilijke opstartfase niet die gepaard gaat met beginnend ondernemerschap omdat ze in die fase keihard werken maar amper een boterham verdienen. Dat bleek een tijdje geleden nogmaals in een televisiereportage over een jonge, Brusselse koffiebrander met twee jonge kindjes die zich na iets meer dan een jaar nog altijd geen loon kon uitkeren. Nochtans zijn het deze mensen die onze samenleving vooruit duwen. Zij verdienen dan ook elke steun”, aldus Brigitte Grouwels.