toespraken

3 October 2017

Toespraak tijdens inspiratiecafé ‘Belichte teelten’

Goeieavond dames en heren,

Laat mij u allereerst bedanken voor uw aanwezigheid op ons inspiratiecafé ‘Belichte teelten’. Als gedeputeerde van en voor landbouw ben ik fier. Jullie hebben de belichte teelt in onze provincie gerealiseerd en doen dit succesvol.

Uit de cijfers blijkt dat in onze provincie meer dan 100 ha van het glastuinbouwareaal belicht is en dat wij daarmee ongeveer 70% van het belicht areaal in Vlaanderen huisvesten, knap!

Ons sterk agrocomplex, bestaande uit veilingen, praktijkcentra en tal van ondernemingen, werkt elke dag aan onze Europese toppositie. Met onze provinciale scholen, zoals PITO Stabroek en PTS Mechelen, investeren we ook sterk in de toekomst. Zij stomen jaarlijks vele leerlingen klaar voor instroom in de sector. We mogen niet vergeten dat dit netwerk uniek is in onze provincie en dat dit netwerk onze sterkte is binnen de Vlaamse-, Europese- en wereldmarkt.

En de glastuinbouwsector is voor onze provincie een agrarische sector met een hoge tewerkstelling die een hoge omzet per m² realiseert. Als provincie werken wij graag mee aan de duurzame ontwikkeling van jullie sector. Met ons glastuinbouwbeleid zetten we in op: ruimte, ontwikkeling, energie en maatschappelijk draagvlak.

Door de toenemende druk op landbouwgrond en beschikbare ruimte zien we op het terrein dat bestaande bedrijven weinig uitbreidings- en vernieuwingskansen hebben. Vanuit onze dienst landbouw- en plattelandsbeleid en vanuit POM-Antwerpen werken we aan deze uitdaging om vernieuwing te realiseren.

Ook het energieaspect binnen een glastuinbouwbedrijf is een belangrijk topic. Als provincie willen we de randvoorwaarden hiervoor verbeteren, waarbij het verduurzamen van de energieproductie wordt gekoppeld aan het verminderen van de energiekost. Om deze ambitie waar te maken werken we samen met Thomas More, meer specifiek Kenniscentrum energie, de gemeenten en jullie om zo te komen te realisaties op terrein.

Als provincie ondersteunen wij de praktijkcentra in hun werking en zetten we via projectwerking in op Europese fondsen. Zo is recent de UV-robot goedgekeurd en hopen we ook op een goedkeuring van GLITCH en GROW. Projecten waarmee we middelen voor innovatie in onze glastuinbouwsector investeren.

Als provincie zetten we in op het verhogen van het maatschappelijk draagvlak voor land- en tuinbouw. Dit inspiratiecafé is een voorbeeld van hoe we samen met jullie werken aan het positief imago van onze sector. Als gedeputeerde hoop ik dat we jullie geïnspireerd hebben en ben ik blij dat jullie al actief met deze uitdaging bezig zijn!

Nu rest mij nu nog om jullie allemaal uitnodigen om het glas te heffen op de toekomst van onze glastuinbouwsector. Als er één sector is die daar geen bezwaar tegen kan maken, dan moet het toch deze zijn!