toespraken

Vragen voor Minister van Mobiliteit en Vervoer, Isabelle Durant

21 May 2014

Toespraak bij de laatste infosessie 'Ondernemen met lekkers uit je streek'

Na Hoogstraten, Mechelen en Kasterlee eindigt het Rondje Provincie hier in Antwerpen, niet enkel de hoofdstad van onze provincie, maar ook de bakermat van de vzw Streekproducten Provincie Antwerpen, met wie jullie straks kunnen kennis maken.

Met vandaag bij, zal deze reeks van infosessies rond ondernemen met lekkers uit je streek ongeveer 200 ondernemers bereikt hebben. Op zich misschien geen aantal om van achterover te vallen, maar bedenk eens hoeveel mogelijke combinaties er tussen deze mensen gemaakt kunnen worden… Want naast informatie geven is ook dat één van de doelstellingen van deze sessies: mensen met gelijke ideeën samen brengen zodat er “iets moois”, maar dan vooral in de betekenis van “iets rendabels” uit kan groeien.

De vorige sessies waren er achteraf steeds verschillende positieve reacties, zowel tijdens het netwerkmoment als de daarop volgende dagen. Dit geeft aan dat er vanuit de ondernemers veel vragen zijn over de hoeve- en streekproducten. Deze sessies gaven daar een antwoord op of zetten mensen aan tot nadenken over nieuwe businessplannen of nieuwe samenwerkingen. Daar doen we het voor!

De sessies waren dan ook steeds vanuit een praktische insteek opgebouwd: het mocht geen tijdsverspilling zijn, maar de ondernemer moet buiten komen met het idee van “hier kan ik effectief mee aan de slag”. Dit kan gaan van concrete tools, zoals onze provinciale website www.lekkersmetstreken.be, waarover Ruben straks meer gaat zeggen, maar ook ondernemersnetwerken die je kunnen ondersteunen binnen dit segment. Tenslotte werden/worden er ook een aantal ondernemers aan het woord gelaten die ook effectief met hoeve- en streekproducten werken. Zij kunnen het beste aangeven wat de voor- en nadelen zijn.