Landbouw

22 March 2018

Provincie Antwerpen zet sterke agrocijfers neer

De agrocomplexbedrijven van de provincie Antwerpen draaien op volle toeren. Samen realiseren ze een omzet van 16,2 miljard euro of 28% van de Vlaamse omzet. Een straffe prestatie als je weet dat slechts 17% van de agrocomplexbedrijven in de provincie Antwerpen gelegen zijn. De verklaring ligt in de toenemende grootte en de sterke professionalisering van de Antwerpse agrocomplexbedrijven.  

De aardappel die de landbouwer oogst, moet gewassen, versneden, verpakt en getransporteerd worden voordat hij als friet op ons bord verschijnt. Hiervoor hangt rond de land- en tuinbouwsector een krachtig netwerk van professionele bedrijven die elkaar nodig hebben. Samen vormen ze het agrocomplex. In de provincie Antwerpen bestaat het agrocomplex in de eerste plaats uit bedrijven die bakkerijproducten en deegwaren vervaardigen, groothandels en veterinaire diensten. De sterkste land- en tuinbouwsectoren zijn de glastuinbouw, veeteelt en pluimveehouderij.

Efficiënt ondernemingsmodel

Het agrocomplex van de provincie Antwerpen telt 5890 bedrijven. Hiervan zijn 3600 bedrijven gespecialiseerd in land- en tuinbouw en 2290 bedrijven actief in de industriële sector. Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “Op Vlaams niveau gaat het om 17% van de agro-complexbedrijven. Een relatief laag percentage in vergelijking met de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Toch slagen wij er in om eenzelfde omzet van 16,2 miljard euro te realiseren. Dat maakt van het Antwerpse agrocomplex veruit het efficiëntste ondernemingsmodel.”

Sterke land- en tuinbouwsector

Op vier jaar tijd steeg de toegevoegde waarde van de Antwerpse land- en tuinbouwbedrijven maar liefst met 30% tot een omzet van 501 miljoen euro (25% tov Vlaanderen). Een resultaat waarmee we absolute koploper zijn in Vlaanderen en waaraan de glastuinbouw-, varkens- en pluimveesector het meeste aan hebben bijgedragen.

“Die enorme stijging in toegevoegde waarde is het resultaat van de ontwikkeling van de Antwerpse land- en tuinbouwbedrijven. Onze bedrijven zijn groter en zijn sterker geprofessionaliseerd waardoor ze in staat zijn om grootse prestaties te leveren. Een geslaagde formule waarmee we jaarlijks betere resultaten behalen, ondanks het dalend aantal bedrijven.” aldus gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. Ook bij de andere bedrijven uit het agrocomplex zagen we een stijging van de toegevoegde waarde. Zij realiseerden een omzet van 1,3 miljard euro (22.2% tov Vlaanderen).

Blijvende ondersteuning

“De cijfers tonen de sterkte van het Antwerpse agrocomplex aan. Iets wat we als provincie Antwerpen koesteren en in de toekomst willen blijven ondersteunen.” aldus gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. Vandaag discussieerde een kleine groep vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouwsector over de mogelijke acties die de provincie Antwerpen hiervoor zou kunnen nemen. Op 19 juni 2018 wordt er verder gediscussieerd, dan gaan we hierover in gesprek met een grote groep landbouwers, leveranciers en afnemers.

Agrocomplex onder de loep

De sterkte en efficiëntie van het Antwerpse agrocomplex blijkt uit de resultaten van de analyse van het agrobusinesscomplex uitgevoerd door de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) in samenwerking met de vijf provincies. Het rapport bevat naast bedrijfsaantallen, omzet en toege-voegde waarde ook cijfers rond tewerkstelling en investeringen. Het rapport kan gedownload worden op de website van de provincie Antwerpen.  

Lees hier het artikel in VILT