Landbouw

1 April 2019

Leidt innovatie in de landbouwsector tot meer weerbaarheid tegen een wijzigend klimaat?

Welke invloed heeft landbouw op het klimaat en de uitstoot van CO2?Biedt de sector ook een deel van de oplossing? Kunnen ze vanuit een vernieuwende aanpak bijdragen aan de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant Kempen2020?

Landbouw is een belangrijke economische sector.

De wereldeconomie, trends als consuminderen en verduurzamen, een grotere focus op biodiversiteit en de grillen van het weer hebben vandaag een grote impact op de landbouwsector. Innovatie van processen en nieuwe producten en diensten ontwikkelen die de weerbaarheid van de sector verhogen zijn dan ook een grote uitdaging voor onze regio. Binnen de pijler Groene en Duurzame Kempen van het Streekplatform Kempen focussen RURANT en Boerenbond zich op de economische uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Tussen de koeien dompelen experten en ervaringsdeskundigen ons onder in de wereld van landbouw en klimaat. Ze bieden inzage in de evolutie van de sector in de Kempen en provincie. Inzichten rond CO2 reductie, klimaatadaptatie en aanpassingen in teelt en grondbeheer liggen aan de basis van mogelijke oplossingen.