Haven

18 September 2017

De vele aspecten van het landschap van de Antwerpse haven tijdens de Provinciale landschapsdag op 19 september

Elk jaar zet de provinciale landschapsdag een karakteristiek landschap uit de provincie in de kijker. Via lezingen en excursies leren de deelnemers het landschap van dichterbij kennen en kijken ze er misschien met andere ogen naar. Hoe ontstond het landschap? Wat was de invloed van de mens? Tot welke historische, ecologische of andere waarden heeft dit geleid?

De Antwerpse haven associeer je niet onmiddellijk met landschappelijke waarden. Toch zit ook deze industriële wereld vol verborgen geografische aspecten, erfgoedrelicten en natuurlijke rijkdommen. Nadien werd de nieuwe brochure voorgesteld: “Het Landschap van de Antwerpse haven”.

Lees hier de toespraak