In de pers

27 October 2017

Made in Mechelen: Niel krijgt accelerator voor celtherapie

Op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen komt binnenkort Anicells, een samenwerking tussen POM Antwerpen, UAntwerpen en UZA. Deze accelerator moet jonge biotechbedrijven toelaten om celtherapie uitgebreid te testen en op de markt te brengen.

De medische wereld verwacht veel van celtherapie. Dat is elke vorm van behandeling waarbij lichaamscellen worden ingezet om de patiënt te genezen of te ondersteunen. Uit studies blijkt dat er in 2014 wereldwijd 5 miljard euro omzet gerealiseerd werd. Tegen 2025 zou dat reeds 20 miljard zijn. In vele start-ups, kmo’s en universitaire onderzoeksgroepen in Vlaanderen wordt binnen dit domein gewerkt.

Anicells (Antwerp Innovative Cell Solutions) vergt een investering van 1,9 miljoen euro. “Als de bedrijven zelf moeten investeren, gaat kostbare tijd verloren. Daar willen we samen met UAntwerpen en het UZA verandering in brengen”, aldus Ludwig Caluwé, voorzitter POM Antwerpen. Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) kunnen de initiatiefnemers rekenen op een subsidie van 772 000 euro, het Hermesfonds injecteert 193 000 euro. “POM Antwerpen doet daarnaast een bijkomende investering van 1 miljoen euro in onder meer de bouw van een bedrijfshal.”

"In de accelerator komen gespecialiseerde labofaciliteiten”, zegt professor Nathalie Cools (UZA/UAntwerpen). “De bedrijven zullen er ook een beroep kunnen doen op gekwalificeerde medewerkers en op experten inzake regelgeving. Die laatsten kunnen bijvoorbeeld helpen in de contacten met diensten zoals het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. De accelerator moet het onderzoek naar celtherapie versnellen. Dat moet leiden tot een grotere vermarkting van celtherapeutische producten.”

Voortrekkersrol

UAntwerpen en UZA spelen een voortrekkersrol op het gebied van celtherapeutisch onderzoek, onder meer via het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG), in 2002 opgericht aan het UZA. “We waren de eerste academische celproductiefaciliteit in Vlaanderen die aan de EU-regelgeving voor de productie van therapeutische cellen en weefsels voldoet en hiervoor van het FAGG een fabricagevergunning ontving”, legt Nathalie Cools uit.

Eind 2019 moet de infrastructuur in gebruik worden genomen. In een eerste fase wil Anicells vijf bedrijven begeleiden in hun ontwikkelingstraject.