In de pers

28 June 2016

Made in Mechelen: Hoe gaat het met de detailhandel in uw gemeente?

De provincie Antwerpen heeft voor haar 70 gemeenten een nieuwe feitenfiche voor detailhandel samengesteld. In deze feitenfiche vindt elke gemeente de meest recent beschikbare gegevens over twee grote aspecten rond detailhandel: het aanbod en de koopstromen. De nieuwe feitenfiches kun je raadplegen op www.detailhandelvlaanderen.be. Klik bovenaan op Gemeenten en provincies, kies je gemeente en rechts onderaan kan je de fiche downloaden.

Op de fiches vind je ook info over de tewerkstelling in de detailhandel en de horeca. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de tewerkstelling in de detailhandel flink gestegen is ten opzichte van 2008. In Mechelen steeg de tewerkstelling in de detailhandel met 5,5% en in de horeca met 25%. In Willebroek was dat respectievelijk +19,3% en +6,6%, in Heist-op-den-Berg +16% en +9,6%, in Lier +9,1% en uitzonderlijk -2,9% in de horeca. Het aantal zelfstandigen in de detailhandel daalde bijna overal: Mechelen -8,4%, Willebroek -2,9%, Heist-op-den-Berg -0,8%, Lier -7%. In de horeca daaretegen was er bijna overal een aanzienlijke stijging van het aantal zelfstandigen: Mechelen +7,7%, Willebroek +16,6%, Heist-op-den-Berg +12,2% en Lier +13,5%.

Naast socio-demografische data, die een zicht geven op de koopkracht van de inwoners en de tewerkstelling binnen detailhandel, focust de feitenfiche per gemeente voornamelijk op het aanbod en de koopstromen. De aanboddata geven per productcategorie weer hoeveel winkels er zijn in de gemeente, en wat de vergelijking is met soortgelijke gemeenten. Deze data worden verzameld door Locatus, dat jaarlijks tellingen uitvoert in elke gemeente

Gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Economie: “De studie is eind 2014 afgerond. De resultaten zijn niet in de kast beland, maar worden door ons actief gebruikt om het provinciaal detailhandelsbeleid verder vorm te geven en verder onderzoek te doen. Ook onze detailhandelscoaches, die coachingstrajecten uitvoeren in de Antwerpse gemeenten, maken elke dag gebruik van de cijfers uit het onderzoek en uit Locatus. Zo hebben ze steeds de meest recente info, op maat van de gemeente waar ze werken.