In de pers

Vragen voor de Minister van Justitie, Marc Verwilghen

20 September 2014

Jobat - Gazet Van Antwerpen: Dag van de Landbouw

Achter serres en stallen schuilt heel wat innovatie

Landbouwer is tegenwoordig manager

Er komt nog heel wat intensieve handenarbeid bij kijken, maar toch vallen er in de land- en tuinbouwsector heel wat innovatieve uitdagingen te rapen. De Dag van de Landbouw schept een beeld van hoe een land- of tuinbouwbedrijf vandaag de dag draait.

Morgen, zondag 21 september, kan opnieuw op ontdekkingstocht worden gegaan. In de provincie Antwerpen zwaaien twaalf bedrijven de deuren open om bezoekers een unieke kijk te geven op de dagdagelijkse activiteiten.

De provincie Antwerpen mag dan al erg verstedelijkt lijken, toch is ze in Vlaanderen de tweede belangrijkste landbouwprovincie. Wat de glastuinbouw betreft zelfs de belangrijkste. “Bovendien levert de sector een belangrijke toegevoegde waarde naar andere sectoren als de handel en transport. Vergeleken met de andere Vlaamse provincies creëert de provincie Antwerpen na West-Vlaanderen de hoogste toegevoegde waarde in de land- en tuinbouw, met name 23 procent van het Vlaamse totaal. Dat moeten we koesteren. Daarom worden vanuit de provincie tal van initiatieven genomen om dat te behouden en voldoende mensen hiervoor warm te maken. In totaal is in de provincie een kleine 20.000 mensen in de land- en tuinbouw aan de slag”, zegt gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé.

Dat stellen we zelf vast als we de proef op de som nemen bij Tuinderij Joosen in Brecht, een van de deelnemers aan de Dag van de Landbouw. Naast de komkommerteelt ging het bedrijf zich kort na de eeuwwisseling ook toeleggen op de teelt van braambessen, een voor België innovatief product. “Met bulk is de kost niet meer te verdienen. Daarom moet je als tuinbouwer voortdurend op zoek gaan naar innovatieve teelten. Dat is een van de grootste uitdagingen, die aan de andere kant de job boeiend maken en houden. Tegenwoordig ben je als land- of tuinbouwer ook al meer manager of bedrijfsleider in plaats van 'boer' in de zuivere zin van het woord. Er komt heel wat administratie bij kijken, je moet een team aansturen, je moet enige kennis hebben van computersystemen en machines,...”, zegt tuinder Wim Joosen.

Zo bracht in 2008 de WKK-installatie (warmtekrachtkoppeling), waarmee tegelijk warmte en elektriciteit wordt opgewekt, voor hem een nieuwe uitdaging. “De machines worden voor een deel computergestuurd, maar toch is het elke dag opnieuw een uitdaging om hier en daar bij te sturen. In de tuinbouw zijn er zoveel factoren die meespelen en constant wisselen. Dat maakt bijvoorbeeld dat je het klimaat in de serre, naargelang het weer, elke dag zelf moet bijsturen. Naast het feit om op zoek te gaan naar innovatieve teelten, komt het er ook op aan die teelt dan op punt te krijgen en om de zaken ook nog verkocht te krijgen. Zo zijn we momenteel bijvoorbeeld ook bezig met het testen van de teelt van een nieuwe soort frambozen, meer bepaald herfstframbozen, omdat daarvan het rendement hoger ligt dan bij zomerframbozen. Het is een voortdurende denkoefening”, getuigt Joosen.

Teeltmanager

“In een aantal bedrijven is daarom tegenwoordig al een teeltmanager als aparte functie actief. Ook ik ben daar al een tijdje naar op zoek. Hij/zij houdt zich in eerste instantie zuiver bezig met het opvolgen van de teelt en het gewas: hoe verloopt de groei, zijn er problemen, is het rendement groot genoeg,...? Die mensen lopen momenteel nog niet dik gezaaid. Voor wie groene vingers heeft, enige bagage daarin heeft opgedaan en innovatief wil werken, biedt dit niettemin een aantal perspectieven”, geeft de tuinder aan.

Quote: “Het is elke dag opnieuw een uitdaging om hier en daar bij te sturen." - Wim Joosen, tuinder.