In de pers

16 February 2017

Het Laatste Nieuws: "Landbouwgrond is nog moeilijk te vinden"

Olivier Van Look (37) is één van de twee resterende landbouwers in Ekeren. In 2000 is hij gestart in de boerderij van zijn grootouders aan de Schriek, tussen het kerkhof en het goederenspoor. Vandaag runt hij er een moderne vleesveestal met 130 runderen maar zijn bedrijf komt onder druk van de grootstad. "Landbouwgrond is moeilijk te vinden en onbetaalbaar."

Olivier Van Look is vleeshouder en akkerbouwer in Ekeren. Hij bewerkt 35 hectaren waarvan 25 hectaren rond zijn bedrijf en de overige landbouwgrond is verspreid over verschillende locaties tot in Wuustwezel toe. "Toen ik het bedrijf overnam waren er enkel oude historische stallen met plaats voor een 65-tal runderen. Te weinig om rendabel te zijn. Bovendien gebeurde alles nog met de hand. Terug een nieuwe milieuvergunning krijgen, was moeilijk en heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd. Het was dat of stoppen met het vleesvee. Uiteindelijk kon ik mijn bedrijf uitbreiden met een moderne stal, een loods, een aardappelbewaarplaats en een hoevewinkel."

Uit een onderzoek van de provincie blijkt dat vrijgekomen landbouwgronden steeds vaker een niet-agrarische functie krijgt, zoals wonen, B&B, buitenverblijven, particuliere paardenweides, hobbyweides, niet agrarische ondernemingen enzovoort. Voor de provincie Antwerpen gaat het in totaal over 29 procent van de beschikbare landbouwgrond. "Dat legt druk op de gronden zodat de prijzen stijgen en ze voor actieve landbouwers onbetaalbaar worden", zegt Ludwig Caluwé (CD&V), gedeputeerde voor landbouw.

Verstedelijking

"Zonder ingrepen dreigt de verstedelijking van ons platteland. Om dat tegen te gaan zouden we bijvoorbeeld lasten kunnen opleggen aan zonevreemde activiteiten. Met dat geld kunnen landbouwers dan financieel aangemoedigd worden. Zo krijgt de landbouw extra mogelijkheden en wordt de open ruimte gevrijwaard."

Volgens Sam Magnus van de Groene Kring Landbouw moeten landbouwers vandaag met iedereen en nog wat rekening houden. "Onze landbouwgronden mogen niet te dicht tegen woongebied liggen of niet te dicht tegen een natuurgebied. Zelfs al zitten we in agrarisch gebied, iedereen krijgt inspraak als we een vergunning aanvragen. Dat schept problemen."
Om ook in de toekomst te kunnen overleven is er meer landbouwgrond nodig volgens Olivier.

Onteigend

"Landbouwgrond is moeilijk te vinden en onbetaalbaar. Bovendien brokkelt de ruimte letterlijk af. Een deel van het erf werd onteigend om het kerkhof uit te breiden. Een ander deel moest ik afgeven voor de uitbreiding van de spoorweg. Mijn dieren blijven voortaan op stal. Het is interessanter om mijn gronden te bewerken en groenvoeders te telen dan deze te laten begrazen door mijn eigen vleesvee. Investeringen zijn nodig om de nodige milieuvergunningen te krijgen en een toekomstgericht landbouwbedrijf te kunnen uitbaten, zo niet wordt de toekomst van een bedrijf in vraag gesteld. In de toekomst wil ik nog een loods bijzetten voor de opslag van voeders en stro. Ik hoop dat het niet jaren zal aanslepen alvorens ik een vergunning zal krijgen. Anders is het te laat."

Fons Schryvers