In de pers

19 January 2015

Gazet van Antwerpen: Kick-off van de Antwerp Entrepreneur Academy

Door middel van inspiratie, coaching, peer learning en mentorship wordt de brug gemaakt tussen leerlingen/studenten en ondernemerschap”, zegt Frédéric Achten, algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel Mechelen. “We moeten jongeren in een zeer vroeg stadium betrekken en hen inspireren. Ze hebben vaak innovatieve ideeën die we niet verloren mogen laten gaan omdat ze niet voldoende zijn voorbereid op ondernemerschap. We zorgen voor educatieve sessies, succesverhalen van jonge ondernemers, uitdagingen om zelf aan de slag te gaan, professioneel advies bij het uitwerken van een businessplan en een digitaal platform.”

Het project krijgt de steun van de provincie Antwerpen. “Naast acties om knelpuntberoepen weg te werken, ondersteunen we vanuit de provincie ook acties die jongeren stimuleren om een eigen zaak te starten.

Ze creëren in eerste instantie een eigen job, maar op termijn mogelijk ook een baan voor anderen. Uit een studie van de Nationale Bank in 2013 bleek dat de dynamiek in het arrondissement Antwerpen op dat vlak nogal laag was. Daarom zetten we daar volop op in. Met de Antwerp Entrepreneur Academy worden niet alleen jonge ondernemers voor de klas gebracht om jongeren te enthousiasmeren, maar wordt ook het digitale verhaal via een platform breder en dieper uitgewerkt”, zegt gedeputeerde voor economie Ludwig Caluwé.
Momenteel staan al sessies gepland voor leerlingen uit het secundair onderwijs, zowel BSO, TSO als ASO. Bij het aanbod voor laatstejaars ASO wordt meer gefocust op het businessplan en de leerlingen goesting laten krijgen voor ondernemerschap via ervaringsverhalen van jonge ondernemers.

Tevens wordt met de verschillende departementen van Thomas More en Kuleuven uit de regio Mechelen overlegd om in de toekomst dergelijke sessies ook in te plannen voor studenten van het hoger onderwijs.

In april volgt bovendien een tweedaagse bootcamp waaraan de 15 beste studenten kunnen deelnemen. Hiervoor wordt een vakjury samengesteld die de studenten uitdaagt om hun business-idee zeer concreet en praktisch haalbaar te maken.
Het ontwikkelen van een neutraal provinciaal internetplatform is een laatste focus.
Leerlingen en studenten gaan er allerlei informatie kunnen terugvinden omtrent ondernemerschap. De bestaande platformen www.devliegendestartersbrigade.be en www.startersinspiratie.be worden hierin geïntegreerd.

Thieu van de Watering uit Antwerpen (24) kent het belang van goed voorbereid te zijn.
Hij startte bijna twee jaar geleden ‘Urban Clothing Club’, een webshop voor mannenkleding op. “Ik ben begonnen tijdens mijn studies internationaal ondernemen, onder begeleiding van Voka. Dat was een hele grote hulp. Na een gesprek kwam ik altijd weer vol goede moed buiten”, getuigt hij. “Het moeilijkste van al voor mij was om te ervaren hoe de sector werkt. Waar jonge ondernemers ook het meeste over struikelen, is het financiële aspect. Vanuit de school krijg je weliswaar enige begeleiding maar die is heel basic en scholenkennis omzetten in de praktijk is heel moeilijk. Een initiatief als de Antwerp Entrepreneur Academy om jongeren nog beter voor te bereiden, is dus alleen maar toe te juichen”, zegt de jonge ondernemer.
Ook Antwerpenaar Gil Dejonghe (23), die op de drempel staat van een nieuw avontuur in het Midden Oosten, klinkt enthousiast.

”Toen ik studeerde, was er weinig begeleiding, op een uitzondering na: bij Voka kregen we een mentor aangewezen. Dat was de meest efficiënte manier om info te vergaren.
Voor de rest was het klimaat niet voorzien op ondernemende studenten. Dat daar nu wordt aan gewerkt, is heel positief.”