In de pers

Vragen voor Minister van Sociale Zaken, De Galan

2 October 2014

Gazet van Antwerpen: Het Havencentrum Lillo aan de Scheldelaan in Lillo bestaat 25 jaar. Het kreeg een nieuw logo en slaat meteen een nieuwe weg in

'We staan verwonderd te kijken naar de hoge jeugdwerkloosheid, maar in tegenstelling hiermee worden in de haven heel wat werkkrachten gezocht', stelde bestendig afgevaardigde en voorzitter van het Havencentrum Ludwig Caluwé vast. 'Daarom zetten wij nog sterker in op een aangepast aanbod voor jongeren. Met een vernieuwd en fris uiterlijk willen we hen enthousiast maken voor een job in de havensector.'

'Het Havencentrum wil ook op een andere manier naar buiten komen' onderstreepte directeur Philippe Demoulin. 'We pakken uit met een excursie 'Duurzame Haven', bestemd voor leerlingen van de derde graad. We gaan gastlessen geven in scholen en in de herfstvakantie bieden we een workshop aan voor jongeren tussen 14 en 18 jaar die meteen een video kunnen maken over de haven. Ook het korps van havengidsen staat klaar om de jeugd op te vangen. '

De gedeputeerde en de directeur trokken na de uiteenzetting voor een gezelschap van mensen uit haven en industrie een dekzeil van de gevel. Zij onthulden daarmee het nieuwe logo dat in drie panelen is afgebeeld met daaronder een slogan in evenveel landstalen: Nederlands, Duits en Frans. Nog even vaststellen dat dit jaar in het Havencentrum al 3.700 bezoekers meer ontvangen werden dan in dezelfde periode van 2013. En volgende zondag 5 oktober, is iedereen welkom op de open deur die van 10 tot 17 uur wordt gehouden.

Bezoekers kunnen er o.m. een schip laten aanmeren, de radar bedienen en een containerkraan in werking stellen. Ook voor kinderen en jongeren zijn aangepaste bezigheden gepland.