In de pers

23 November 2015

Gazet van Antwerpen: Fietsostrade doorheen gemeente helemaal af

Het stukje fietsostrade tussen de stations Heide en Kijkuit is zaterdag officieel geopend. Meteen wordt Kalmthout de eerste gemeente op het traject Essen-Antwerpen waar de fietsostrade helemaal is afgewerkt.
In aanwezigheid van Millo, de verkeersmascotte van het label10op10, en Suske en Wiske openden provinciaal gedeputeerden Luk Lemmens en Inga Verhaert samen met burgemeester Lukas Jacobs en gedeputeerde Ludwig Caluwé het laatste stukje fietsostrade op Kalmthouts grondgebied.

”Met de realisatie van het verbindingstraject tussen de stations Heide en Kijkuit realiseert de provincie Antwerpen reeds 89% van de fietsostrade Antwerpen-Essen. Het jongste stukje traject van 1,3 kilometer vroeg een investering van 387.000 euro voor de aanleg en nog eens 40.500 euro verlichtingskosten. Maar de provincie Antwerpen blijft investeren in de aanleg van deze fietsostrade als bovenlokale fietsverbinding tussen Antwerpen en Essen. Lokale fietspaden die de fietsostrade kruisen, zorgen voor aansluiting naar lokale bedrijven, scholen en openbare instellingen. De fietsostrade wordt in elk geval heel veel gebruikt”, stipt gedeputeerde Luk Lemmens aan.

Duizenden fietsers

”In Kalmthout gebruiken zo’n duizend fietsers elke dag van de week een stuk fietsostrade van en naar het werk, de school of het station. Tel daarbij nog eens zevenhonderd fietsers in Kapellen en het wordt duidelijk dat steeds meer mensen met de fiets pendelen in plaats van in de file te staan. Alle tellingen tonen aan dat waar er goede infrastructuur beschikbaar is, mensen meer naar de fiets grijpen. Meer fietsers betekent tegelijkertijd minder auto’s op de weg. Dat is ook de reden dat de provincie jaarlijks meer dan vier miljoen euro investeert in fietsostrades en functionele fietspaden”, vult gedeputeerde Luk Lemmens aan.
”Dit traject is een belangrijke schakel van de snelle fietsverbinding in de filegevoelige regio ten noorden van de stad Antwerpen. Naast de dagelijkse woon-werkverplaatsingen heeft de fietsostrade in Kalmthout ook een sterke toeristische troef. De provinciale instellingen Kindermuseum Suske en Wiske en het Arboretum van Kalmthout ondervinden reeds de meerwaarde van de nabijgelegen fietsostrade”, aldus nog Luk Lemmens.

Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs is meer dan blij met het provinciale initiatief. “Spoorlijn 12 loopt als een ijzeren ruggengraat door onze gemeente. Al decennialang wordt er gefietst lang de spoorlijn, maar de fietsostrade loodst ons nu feilloos van het ene station naar het andere. Toch moeten we nog aandacht besteden aan de kruispunten van de fietsostrade met de gewone wegen. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Nu wijzen beugels, paaltjes en borden de fietsers op het gevaar. Samen met de provincie moeten we streven om hier uniformiteit in te brengen”, meent de Kalmthoutse burgemeester Lukas Jacobs.

erik vandewalle