In de pers

29 November 2017

Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad: “Wie wil er nu nog naar Lillo komen?”

Het nieuws van de toekomstige verhuizing van het Havencentrum Lillo wordt slecht onthaald in het polderdorp. De horeca-uitbaters noemen het de zoveelste 'aanslag' van de overheid.

De verhuizing van het Havencentrum gebeurt pas in 2022, maar het nieuws werd maandag al bekendgemaakt door gedeputeerde Ludwig Caluwé en schepen voor Haven Marc Van Peel (CD&V). Zij zien, samen met schepen van Economie Caroline Bastiaens (CD&V), een nieuwe toekomst voor het centrum op het Droogdokkeneiland ten zuiden van Oosterweel.

Het Havencentrum wordt uitgebouwd tot een belevingscentrum waar de provincie en de haven 100.000 bezoekers per jaar hopen te verwelkomen. In Lillo ging het voornamelijk om schoolkinderen en studenten van hogescholen of universiteiten. In de glorietijd kwamen er zo'n 40.000 bezoekers per jaar. Maar die cijfers dalen.

Kroon op het werk

“Na het opheffen van de veerdienst, het verdwijnen van de kerk, de tijdelijke sluiting van het Poldermuseum, eindeloos durende werkzaamheden op de Scheldelaan en het vooruitzicht van grote werken aan de dijken in het kader van het Sigmaplan - met het verdwijnen van het haventje, is dit de kroon op het werk”, somt Mil Boriau op.

Mil baat café De Seeven Saeligheeden uit.

“Door de sluiting van de kerk verlies ik ruim 3.000 euro”, rekent hij uit. “De tien tot vijftien kerkgangers kwamen iedere zondag na de hoogmis iets drinken. Dat is nu gedaan. Van de kinderen die met hun school naar het Havencentrum kwamen, hadden wij weinig vertier. Maar van de studenten en hun begeleiders, de buschauffeurs en de mensen van bedrijven die cursussen inrichtten in het Havencentrum, hadden wij wel veel klanten.”

Nicole Nijs van restaurant 't Pleintje bevestigt zijn verhaal. “Het imago van Lillo wordt kapotgemaakt”, zegt ze. “De mensen denken dat het hier op zijn einde loopt, dat Lillo moeilijk of niet meer bereikbaar is. En ze zijn bang om in eindeloze files terecht te komen.”
De twee horecabazen rekenden uit dat nog slechts 60% van de vroegere bezoekers naar Lillo komt. Een positief punt: de vroegere ruilbibliotheek is verkocht en er komt een gezin met kinderen wonen. “En in de Prins van Oranje worden meergezinswoningen ondergebracht. Misschien groeit Lillo ondanks alles toch nog aan?”

staf de lie