In de pers

2 October 2018

Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad: Trappistenabdij recycleert 30% van opgepompt water en inspireert expertisecentrum

De trappistenbrouwerij van Westmalle springt spaarzaam om met water. Daarom hebben de provincie en de Universiteit Antwerpen naar dat voorbeeld het Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum (LED) Water opgericht.

Bedoeling van LED Water is zoveel mogelijk bedrijven ervan te overtuigen om water te besparen of te hergebruiken. “De voorbije, droge zomer bewees dat water een te koesteren grondstof is. Daarom kennen we een subsidie toe van 50.000 euro, zodat firma’s die zich aangesproken voelen er voor gratis advies en tips terechtkunnen”, zegt gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé (CD&V).

Naast advies is er ook de praktijk. Daar krijgt LED Water steun van het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) dat demonstraties gaat organiseren. “Zo krijgen bedrijven de kans om kennis te maken met duurzame technieken en systemen voor het hergebruiken van water”, vult afgevaardigd bestuurder Dirk Van der Stede van Vlakwa aan.

Bij de trappistenbrouwerij van Westmalle zijn ze hun tijd vooruit. Productiedirecteur Jan Adriaensens: “Onze waterzuiveringsinstallatie is al sinds 2011 operationeel en sinds een halfjaar zorgen we ervoor dat we het water uit eigen bodem voor 30% opnieuw gebruiken. Niet voor het brouwen van bier en ook niet voor de laatste spoeling van de flesjes, maar wel voor al de rest.”

De Westmalse brouwerij pompt vier dagen per week zowat 350.000 liter grondwater op. Dat water bevindt zich op een diepte van 60 meter. Voor het brouwen van het bier moet dat water eerst nog grondig worden gefilterd, onder meer omdat het te veel ijzer bevat.

“Tot voor enige tijd hadden acht liter water nodig om 1 liter bier te brouwen. Tien jaar geleden gingen we het engagement aan om, mits investeringen, naar zes liter te gaan voor het produceren van 1 liter bier. Maar we willen nog beter doen en mettertijd zakken naar 5 liter”, geeft Jan Adriaensens mee.

Ludwig Caluwé hoopt dat het voorbeeld van de Westmalse trappisten andere bedrijven ertoe aanzet om zelf maatregelen te nemen. “LED Water kan hen daarbij gratis helpen, want veel kansen bleven tot op heden onbenut door gebrek aan tijd of knowhow. Investeren in hergebruik kan op termijn zelfs rendabel zijn.” www.vlakwa.be