In de pers

4 December 2018

Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad: Fietsostrades krijgen 14,5 miljoen extra

De provincie Antwerpen gaat 14,5 miljoen euro extra investeren in fietsostrades. Dat maakte de deputatie gisteren bekend bij de voorstelling van het nieuwe bestuursakkoord.

In het nieuwe provinciehuis van Antwerpen hebben de provincieraadsleden van de volgende legislatuur gisteren de eed afgelegd. Ze zijn nog met 36, wat een halvering is ten opzichte van de vorige bestuursperiode. Ook de nieuwe deputatie werd geïnstalleerd. Gedeputeerden Luk Lemmens (N-VA), Jan de Haes (N-VA), Ludwig Caluwé (CD&V) en Kathleen Helsen (CD&V) stelden ook het nieuwe bestuursakkoord voor.

Voor de aanleg van fietsostrades en bovenlokale fietsinfrastructuur verhoogt de provincie haar budget deze legislatuur van 27 naar 41,5 miljoen euro. De provincie wil versneld werk maken van de fietsostrades Mechelen-Zemst, Antwerpen-Lier, de havenverbinding, Antwerpen-Essen en Herentals-Balen.

Geen subsidies voor partijen

Een andere opvallende nieuwigheid is de afschaffing van de subsidies voor politieke partijen. Het totale bedrag van 551.000 euro wordt in 2019 gehalveerd en tegen 2024 tot nul herleid. Ook het aantal raadsleden dat maandelijks een zitpenning ontvangt, wordt verlaagd van 144 naar 29.

Op het vlak van onderwijs wordt de neutraliteit onderstreept. Dat betekent dat het verbod op politieke, filosofische of religieuze symbolen van kracht blijft. Er gaat extra aandacht naar de link tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, met aandacht voor gelijke kansen en talentontwikkeling.

Het Antwerpse park Hof Van Leysen wil de provincie afstaan aan de stad. Daarnaast onderschrijft de provincie de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de VN als toetssteen voor iedere beslissing. (jas)