In de pers

11 September 2015

Gazet van Antwerpen en De Standaard: Driehoekige ramen in provinciehuis

Tijdens de symbolische eerstesteenlegging van het nieuwe provinciehuis onthulde de deputatie een driehoekig raam dat typisch is voor het gebouw. Eind 2017 zou het klaar moeten zijn.

Naast de bouwsite in de Koningin Elisabethlei werd donderdag gevierd dat de eerste contouren van het 58 meter hoge en 14 verdiepingen tellende gebouw zichtbaar zijn.

"Het wordt zonder twijfel een landmark voor de buurt en de stad", zegt eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).Hij benadrukte dat het gebouw nodig is, ook als de provincie stevig wordt afgeslankt. "De provincies zullen minder bevoegdheden en medewerkers hebben, maar behouden relevante bevoegdheden zoals mobiliteit, onderwijs, waterbeleid en economie. Die moeten zo goed mogelijk worden uitgevoerd en daarvoor is een nieuwe huisvesting noodzakelijk", zegt Lemmens.

De kostprijs wordt geraamd op 85 miljoen. "Dat geld is in het verleden opzijgezet", zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V), bevoegd voor provinciaal patrimonium.
De provinciale administratie is nu verspreid over vijf gebouwen. "Eens het provinciehuis wordt gebruikt, kunnen we die verkopen of verhuren. Het nieuwe gebouw biedt plaats aan 860 provinciale ambtenaren. Door maximaal digitaal werk zijn er 620 mobiele werkplekken", zegt Caluwé.

Bijna energieneutraal

Het gebouw wordt bijna energieneutraal door een techniek die warmte onttrekt uit de grond. Op het dak komen 134 zonnepanelen. Gouverneur Cathy Berx kijkt uit naar de ingebruikname van het compacte gebouw, dat wordt omringd met een toegankelijk park.
"De site zal 's avonds niet meer gesloten zijn voor de buurt. In de ondergrondse parking is plaats voor 312 auto's en 389 fietsen. Op strategische plaatsen komt er kunst uit onze provinciale collectie", zegt Berx.

Verwijzing naar logo

Deputatie, gouverneur en provinciegriffier onthulden een driehoekig raam (een verwijzing naar het provinciaal logo) dat de eerste steen symboliseert. In totaal krijgt het gebouw er 675. Ook de zwenking in het ontwerp is typisch. Ze wordt uitgeprobeerd in een proefgebouw.
De toekomstboodschappen die inwoners konden sturen, zitten in een lucht-, water- en lichtdichte koffer. Ze werden gedrukt op rollen behangpapier en worden weggeborgen nabij het werk dat kunstenaars hebben gemaakt op een funderingsmuur. Over 100 jaar wordt de tijdcapsule bovengehaald. (psim)