In de pers

15 April 2016

Gazet van Antwerpen: Eerste spadesteek voor sporthal De Schorre

De eerste spadesteek voor de nieuwe sporthal in De Schorre werd gegeven met de hulp van alle betrokkenen: de deelnemende verenigingen Braxgata, Phantoms en Fudji Yama, de provincie Antwerpen en de gemeente.

Tegen september moet Boom en De Schorre een prachtig stukje sportinfrastructuur rijker zijn. Achter de parking en aangrenzend aan de bestaande accommodaties van hockeyclub Braxgata komt een nieuwe sporthal, gebouwd door basketbal Phantoms Rupelstreek, hockeyclub Braxgata en de judoschool Fudji Yama.

De sporthal zal 2.500 vierkante meter groot zijn, met plaats voor een hockeyveld (of drie basketbalterreinen), vijfhonderd toeschouwers op uitschuiftribunes en kine- en fitnessruimten. De Schorre start rond oktober met de heraanleg van parking 2 in de Kapelstraat. Uitdaging is om er tegen 1 september de eerste competitiewedstrijden te spelen. Tussendoor passeert ook nog Tomorrowland. De constructie wordt door Tomorrowland dan als persruimte en als backstageruimte gebruikt.

Voorzitter Erik Gysels van Braxgata benadrukte dat het niet om een sporthal voor Braxgata gaat, maar dat er meerdere sportclubs bij betrokken zijn. Zo participeren basket Phantoms en de judoschool Fudji Yama ook in het verhaal. “Al deze partners hebben gezamenlijke doelstellingen en evenveel aandacht voor meisjes en jongens, breedtesport en topsport en familiebeleving en ambiance”, zei hij.

“We zijn zonder meer fier dat wij hier in De Schorre onderdak kunnen bieden aan een nationale topploeg met een uitgebreide jeugd- en G-sportwerking en dankzij het fantastische EK van 2013 staat ons domein ook op de internationale hockey-kaart”, zei gedeputeerde Bruno Peeters.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé verduidelijkte dat er zo’n 1.246 vierkante meter grond extra in de erfpacht komt die is verlengd tot eind 2045. “De bestemming is gewijzigd van hockeysport naar sportinfrastructuur in het algemeen, zodat in de toekomst ook meerdere sporten hier hun thuishaven kunnen vinden”, zei hij.

Meer capaciteit

De provincie staat borg voor een totaalbedrag van 5,5 miljoen euro. Dat omvat zowel de bouw van de nieuwe sporthal (2,2 miljoen euro) als de herfinanciering van bestaande infrastructuur en de hockeyvelden. De gemeente zorgt voor 75 uur-verhuur over de drie terreinen. Burgemeester Jeroen Baert zegt dat hiermee het aantal sporthaluren wordt verdrievoudigd voor de sportcapaciteit overdag en in de schoolvakanties. De gemeente moet niets meer investeren, terwijl in de andere sporthallen, onder meer het Atheneum, tijd vrijkomt voor andere clubs. “De bestaande sporthal in de Antwerpsestraat laten we verdwijnen. Nieuwe ontwikkelingen op die site worden onderzocht.”
jan boey