In de pers

29 August 2018

Gazet van Antwerpen: Drone speurt weidevogels op: “Twintig hectare grond scannen we in 1 uur”

De dronetechnologie heeft zijn intrede gedaan in de landbouw. In Wortel (Hoogstraten) ging het agrobeheercentrum Eco² woensdag na of een drone kan worden ingezet bij het opsporen van weidevogels of het traceren van everzwijnen. Mogelijk wordt de nieuwigheid later breed uitgerold.

Een zogenaamde weidevogeldrone van het Brabants Landschap uit Nederland vliegt woensdag over een weiland in de Beukendreef in Wortel. Aan de drone hangt een gesofisticeerde warmtecamera. De camera kan nagaan waar er zich nesten of jongen van weidevogels zoals wulpen of kieviten bevinden. Het agrobeheercentrum (ABC) Eco² organiseerde woensdag een demonstratie voor een aantal geïnteresseerden in de landbouwsector. ABC Eco² bestaat vijf jaar en wil landbouw en natuur- en landschapsbeheer met elkaar verzoenen. Nieuwe technologieën zoals drones zijn tegenwoordig een belangrijk hulpmiddel in agronatuurbeheer. ABC Eco² gaat na of een weidevogeldrone ook in onze provincie kan worden ingevoerd. In Nederland vliegen er al vijftien rond.

Warmtecamera

De weidevogeldrone is een belangrijk hulpmiddel voor vrijwilligers en boeren, die in de steeds intensievere landbouw problemen hebben om weidevogels te beschermen”, legt Marco Renes van Brabants Landschap uit. “Op basis van een hoge resolutie warmtecamera en speciale herkenningssoftware worden nesten en weidevogels herkend in hun koudere omgeving. De drone ondersteunt vrijwilligers die in de velden naar vogels zoeken. In een uur tijd kunnen we met de drone twintig hectare grond scannen.”

Op die manier kunnen maatregelen worden genomen om de weidevogels te beschermen, zoals het weiland later maaien. In Nederland krijgen de landbouwers ook een vergoeding voor het stuk van het perceel dat ze niet kunnen maaien.

Ook voor everzwijnen

“De natuurdrone kan het hele jaar door worden ingezet”, denkt Leen Vervoort, regiocoördinator van Eco². “In het voorjaar kan de drone vliegen in functie van weidevogels en daarna in functie van het vermijden van maaislachtoffers van andere soorten. In het najaar kan gefocust worden op het in kaart brengen van everzwijnenpopulaties.”

Een drone met een volledig uitgeruste camera kost al gauw 24.000 euro. GedeputeerdeLudwig Caluwé (CD&V) van de provincie Antwerpen hoopt toch dat de toepassing ook bij ons kan worden ingevoerd. “Deze drone zit nog in de experimentele fase en er zijn nog veel ontwikkelingen nodig”, zegt Caluwé. “Maar ik hoop dat de drone later toch breed kan worden toegepast.”