In de pers

19 November 2016

Gazet van Antwerpen: De Groene Zes wint goud

De Groene Zes, een initiatief van de provincie Antwerpen om Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel zo natuurlijk en leefbaar mogelijk te houden, wint de Planningsprijs van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP).

De prijs, die voor de zevende keer werd uitgereikt, bekroont innovatieve en stimulerende initiatieven die bijdragen aan een duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling. Dit jaar mocht de dienst ruimtelijke planning van de provincie Antwerpen de prijs in ontvangst nemen voor het project De Groene Zes. Dat begeleidt eigenaars en gemeenten met groene kasteeldomeinen bij het zoeken naar een nieuwe invulling.

De Groene Zes is een gebied dat bestaat uit de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel. Het stelt zich een aantal uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening. Het wonen in een groene omgeving heeft een hoogst verleidelijke aantrekkingskracht. Maar eventuele ontwikkelingsplannen bedreigen het behoud van die nog aanwezige grote oppervlakken ongerepte natuur. De bosrijke zone is nu reeds opgedeeld door aanleg van wegen en bebouwing. Dit stimuleert een vraag naar nabijgelegen voorzieningen, maar de gemeenten willen ook de leefbaarheid van hun centrumkernen behouden.

Gedeputeerden Ludwig Caluwé (CD&V) en Luk Lemmens (N-VA) trekken het verhaal van De Groene Zes. “Dankzij het gebiedsgericht beleid van de provincie kunnen we voor die gemeenten een aantal specifieke tools aanreiken. Naast de brochure op maat van gemeentebesturen en eigenaars van kasteeldomeinen om hen te begeleiden bij de herontwikkeling van hun domeinen, is er ook een toolkit 'woonparken' voor de groene villawijken. We maken momenteel ook werk van een toolkit 'hernieuwbare energie' en een toolkit 'bedrijvigheid' om met detailhandel werk te maken van kernversterking.”

Voor diensthoofd ruimtelijke planning Miranda Coppens is deze prijs een bekroning voor heel het team. “Belangrijk is om het abstracte van ruimtelijke planning concreet te maken op het terrein”, aldus Coppens. “Dankzij onze toolkits bieden we verschillende instrumenten aan. Iedereen is vrij te kiezen welk best past bij zijn project of lokaal beleid. Met onze dienst mikken we op een klantgericht aanbod.”

Jan Auman